ให้ความรักกลับมา

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์30 ก.ค. 2013

เนื้อเพลง

Hai Kwam Rak Klab Ma - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (Pongsit Kamphee)

อยากให้ลมพัดพารักกลับ

 

อยากให้ความหวังคืนฟื้นมา

 

ให้ประกายแจ่มในดวงตา

 

กลับคืนมาสู่ตัวฉันอีก

 

เผื่อให้ชีวิตนี้ได้พอ มีหวัง

 

อยากจะเก็บใบไม้ที่หล่น

 

กลืนกร่นบนแผ่นผืนดินผาด

 

ก่อประลมพ์ผู้คนทั่วทาง

 

จุดประกายให้ชีวิตที

 

เผื่อให้ชีวิตนี้ ได้พอมีหวัง

 

หนึ่งชีวิต อีกชีวิต

 

เขาต้องการน้ำใจ

 

อย่าผลักไส ให้ห่างไกล

 

เขาต้องการความรัก

 

เหมือนดังเดิมทุกอย่าง

 

และความเป็นคนต้องมีเท่า

 

และเราจะช่วยดูแล

 

ประคองเขาไป

 

อยากให้ลมพัดพารักกลับ

 

อยากให้ความหวังคืนฟื้นมา

 

ให้ประกายแจ่มในดวงตา

 

กลับคืนมาสู่ตัวฉันอีก

 

เผื่อให้ชีวิตนี้ ได้พอมีหวัง

 

หนึ่งชีวิต อีกชีวิต

 

เขาต้องการน้ำใจ

 

อย่าผลักไส ให้ห่างไกล

 

เขาต้องการความรัก

 

เหมือนดังเดิมทุกอย่าง

 

และความเป็นคนต้องมีเท่า

 

และเราจะช่วยดูแล

 

ประคองเขาไป

 

หนึ่งชีวิต อีกชีวิต

 

เขาต้องการน้ำใจ

 

อย่าผลักไส ให้ห่างไกล

 

เขาต้องการความรัก

 

เหมือนดังเดิมทุกอย่าง

 

และความเป็นคนต้องมีเท่า

 

และเราจะช่วยดูแล

 

ประคองเขาไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***