ปัญญาชน

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์13 ก.พ. 2014

เนื้อเพลง

เพลง: ปัญญาชน

ศิลปิน: พงษ์ศิทธิ์ คำภีร์

จะขอกล่าวเล่าความถึงเรื่องเก่า

เรื่องเล่าต่อมาตั้งนมนาน

จากยุคขาบานถึงรุ่นเรา

มาเป็นนักศึกษาก็หวังว่า

จะพบความก้าวหน้า เลยมาดมั่น

ตัวกูตัวฉันเลยมาก่อน

เป่าปากผายลมทำวางมาด

ทีเด็ดทีขาดดูเข้าท่า

เหมือนเทพบุตร นางฟ้าจากสรวงสวรรค์

แผ่นดงแผ่นดินเรื่องขี้หมา

มันต้องภูมิปัญญาระดับท่าน

ปัญญาชนนักฝันอย่าใจฝ่อ

โอ้... เด้อนายเดอเอย

โอ้... เด้อนางเดอเอย

ชาวน้านเขารอๆคนเก่ง

มาชี้นำช่วยกันก็คงเจ๋ง

นะช่างกระไร นะช่างกระไร

นะช่างกระไร นะช่างกระไร

นะช่างกระไร นะช่างกระไร ปัญญาชน

จะขอกล่าวเล่าความถึงเรื่องเก่า

เรื่องเล่าต่อมาตั้งนมนาน

จากยุคขาบานถึงรุ่นเรา

มาเป็นนักศึกษาก็หวังว่า

จะพบความก้าวหน้า เลยมาดมั่น

ตัวกูตัวฉันเลยมาก่อน

เป่าปากผายลมทำวางมาด

ทีเด็ดทีขาดดูเข้าท่า

เหมือนเทพบุตร นางฟ้าจากสรวงสวรรค์

แผ่นดงแผ่นดินเรื่องขี้หมา

มันต้องภูมิปัญญาระดับท่าน

ปัญญาชนนักฝันอย่าใจฝ่อ

โอ้ เด้อนายเดอเอย

โอ้ เด้อนางเดอเอย

แผ่นดินทุกข์ทน เพราะพวกอวดเก่ง

มากอบกู้ช่วยชาติก็คงเจ๋ง

ชาวน้านเขารอๆคนเก่ง

มาชี้นำช่วยกันก็คงเจ๋ง

นะช่างกระไร นะช่างกระไร

นะช่างกระไร นะช่างกระไร

นะช่างกระไร นะช่างกระไร ปัญญาชน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***