ความคิดไม่มีเสียง

NARA GEMMA KAL27 มี.ค. 2007

เนื้อเพลง

ความคิดไม่มีเสียง - NARA GEMMA KAL (NARA GEMMA KAL)

Written by:ม.ล.บวรชัย สุขสวัสดิ์/ปัญญา โกเมนไปรรินทร์

เสียงที่เธอลาฉัน

 

เด็ดขาดดูแล้วมั่นใจ

 

พูดตรงมาจากใจ

 

ไม่ขำยังย้ำชัดเจน

 

ใจอยากจะรั้งไม่ให้ไป

 

อยากพูดให้ตรงใจ

 

อยากเล่าให้เธอฟัง

 

ไม่อาจพูดไปอย่างที่หวัง

 

ก็ทำได้ทุกอย่างเพียงเท่านี้

 

เพราะฉันมีเพียงแต่

 

ความคิดไม่มีเสียง

 

เรียกเธอไม่ได้ยิน

 

ปากอยากจะเอ่ยแต่ไม่ชิน

 

ได้ยินเพียงความเจ็บ

 

ดังอยู่ข้างใน

 

ก็คงจากกันไป

 

ก็ใจไม่มีเสียง

 

บอกเธอให้รับฟัง

 

ยังไงที่สุดคงต้องช้ำ

 

ไม่มีคำเอ่ย

 

พูดเพียงว่าเข้าใจ

 

ไม่อยากต้องทำลาย

ความคิดเดิม

 

ของคนจะไป

 

เสียงเดียวในวันนี้

 

อยากบอกคือให้โชคดี

 

เมื่อเธอเลือกทางนี้

 

อย่าห่วงไม่ว่าเรื่องใด

 

ใจอยากจะรั้งไม่ให้ไป

 

อยากพูดให้ตรงใจ

อยากเล่าให้เธอฟัง

 

ไม่อาจพูดไปอย่างที่หวัง

 

ก็ทำได้ทุกอย่างเพียงเท่านี้

 

เพราะฉันมีเพียงแต่

 

ความคิดไม่มีเสียง

 

เรียกเธอไม่ได้ยิน

 

ปากอยากจะเอ่ยแต่ไม่ชิน

 

ได้ยินเพียงความเจ็บ

 

ดังอยู่ข้างใน

 

ก็คงจากกันไป

 

ก็ใจไม่มีเสียง

 

บอกเธอให้รับฟัง

 

ยังไงที่สุดคงต้องช้ำ

 

ไม่มีคำเอ่ย

 

พูดเพียงว่าเข้าใจ

 

ไม่อยากต้องทำลาย

ความคิดเดิม

 

ของคนจะไป

 

จากนี้เธอคงเจอแต่พรุ่งนี้

 

ส่วนฉันคงหลงเหลือ

เพียงวานนี้

 

จะเก็บสิ่งดีดีที่ได้เจอ

 

เอาไว้

 

ความคิดไม่มีเสียง

 

เรียกเธอไม่ได้ยิน

 

ปากอยากจะเอ่ยแต่ไม่ชิน

 

ได้ยินเพียงความเจ็บ

 

ดังอยู่ข้างใน

 

ก็คงจากกันไป

 

ก็ใจไม่มีเสียง

 

บอกเธอให้รับฟัง

 

ยังไงที่สุดคงต้องช้ำ

 

ไม่มีคำเอ่ย

 

พูดเพียงว่าเข้าใจ

 

ไม่อยากต้องทำลาย

ความคิดเดิม

 

ของคนจะไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***