นกร้องน้องช้ำ

อรวี สัจจานนท์17 ม.ค. 2002

เนื้อเพลง

นกร้องน้องช้ำ - อรวี สัจจานนท์ (Orrawee Sajjanon)

นกกะปูดตาแดง

 

น้ำแห้งก็ตาย

 

นกกะปูดตาแดง

น้ำแห้งก็ตาย

 

น้องคอย

 

น้องคอยรักครวญคร่ำ

 

ถึงใจตรมช้ำ

 

ยอมฝืนกล้ำ

 

หม่นหมอง

 

ฟังเสียงนก

 

เหมือนมีดกรีดใจน้อง

 

ฟังเสียงนก

 

เหมือนมีดกรีดใจน้อง

 

เสียงนก

เรียกน้ำข้างคลอง

 

ใจของน้อง ยิ่งตรม

 

น้ำ ลง น้ำลงน้องร้องไห้

 

รักเอ๋ยอยู่ไหนใจเอ๋ยใจ

 

ขื่นขม คำสัญญามา

 

เป็นอื่น เลิกล้ม

 

คำสัญญามา เป็นอื่น

 

เลิกล้ม

 

น้องจึงเงียบเหงาเศร้าซม

 

ทรวงระทม รักเศร้าสะท้อน

 

เหมือนคนบ้านนาเขาว่าเขาพูด

 

ว่านกกะปูดตาแดง

 

น้ำแห้งก็ตาย แน่นอน

 

นกร้องครวญคราง

 

เมื่อน้ำ จากจร ร่ำร้อง

อุทรณ์ จนน้ำขึ้นจึงคืนกลับรัง

 

ช้ำ ใจ ช้ำใจเพราะคอยพี่

 

น้ำลง ปีนี้ ใจน้องพี่ ผิดหวัง

 

คลองน้ำใจไหลลงไม่หยุดยั้ง

 

คลองน้ำใจไหลลงไม่ หยุดยั้ง

 

แม้นไม่ไหลคืนกลับหลัง

 

ใจน้องพังเสียแน่คราวนี้

 

นกกะปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตาย

 

นกกะปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตาย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***