น้ำฝนเดือนเจ็ด

ผ่องศรี วรนุช28 พ.ย. 2016

เนื้อเพลง

น้ำฝนเดือนเจ็ด - ผ่องศรี วรนุช

Written by:ผ่องศรี วรนุช

 

น้ำฝนเดือนเจ็ดตกแล้ว

 

ขวัญใจน้องแก้ว

พี่ไม่รู้หรือว่าหน้ามน

 

ต้องทนนอนหนาว

ทุกคราวที่เปียกปอนฝน

 

หัวใจเหมือนไฟเผาลน

จนอ่อนใจน้อง

 

น้ำฝนที่หล่นจากฟ้า

 

เหมือนเป็นสัญญา

ให้ผวาถึงคู่รักครอง

 

โปรดรีบเสนอ

 

รับรองจะตอบสนอง

 

แม้นพี่ไม่มาหมายปอง

น้องคงหม่นหมองจนตาย

 

ห้องจะกลายเป็นรังหนู

 

เรือนหอที่รอรักอยู่

ก็จะไม่มีความหมาย

 

ข้าว

 

จะเป็นเหมือนเช่นเม็ดทราย

น้ำฝนจะเป็นน้ำลาย

 

ที่คุณบ้วนลง

 

น้ำฝนเดือนเจ็ดตกแล้ว

 

วับวาวเหมือนแก้ว

หล่นลงแล้วทั่วพฤกษ์พง

 

พ่อหยดน้ำฝน

 

แม้จนน้องสิ้นใจลง

 

หัวใจก็ยังพะวง

รักยังดำรงจนตาย

 

น้ำฝนเดือนเจ็ดแล้ว

 

ขวัญใจน้องแก้ว

พี่ไม่รู้หรือว่าหน้ามน

 

ต้องทนนอนหนาว

 

ทุกคราวที่เปียกปอนฝน

 

หัวใจเหมือนไฟเผาลน

 

จนอ่อนใจน้อง

 

น้ำฝนที่หล่นจากฟ้า

 

เหมือนเป็นสัญญา

ให้ผวาถึงคู่รักครอง

 

โปรดรีบเสนอ

 

รับรองจะตอบสนอง

 

แม้นพี่ไม่มาหมายปอง

น้องคงหม่นหมองจนตาย

 

ห้องจะกลายเป็นรังหนู

 

เรือนหอที่รอรักอยู่

ก็จะไม่มีความหมาย

 

ข้าว

จะเป็นเหมือนเช่นเม็ดทราย

 

น้ำฝนจะเป็นน้ำลาย

 

ที่คุณบ้วนลง

 

น้ำฝนเดือนเจ็ดตกแล้ว

 

วับวาวเหมือนแก้ว

หล่นลงแล้วทั่วพฤกษ์พง

 

พ่อหยดน้ำฝน

 

แม้จนน้องสิ้นใจลง

หัวใจก็ยังพะวง

 

รักยังดำรงจนตาย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***