มีคำเป็นร้อย

Power Pat12 พ.ย. 2002

เนื้อเพลง

 

มีคำเป็นร้อย - Power Pat

Written by:ภัคเดช ศรีภักดี/วรัชยา พรหมสถิต/อภิไชย เย็นพูนสุข/ชุมพล สุปัญโญ

 

ปล่อยให้ฉัน

ตายอยู่ตรงนี้

 

อย่าสงสารอย่าฝืนทำดี

 

ทำเป็นเหมือนมีใจ

 

เมื่อเธอไม่เหมือนเดิม

 

ให้ใจเขาแล้ว

 

จงอย่ามาทน

 

กับคนเก่าอย่างฉัน

 

ให้มันยิ่งช้ำใจ

 

มีคำเป็นร้อย

 

ถูกเอ่ยเมื่อคนเขาลา

 

เธอก็เพียง

หยิบมาสักหนึ่งคำ

 

พูดให้จบ แล้วเธอก็ไป

 

คนที่ฟัง

 

จะเป็นจะตายช่างมัน

 

ไปก่อนที่ฉัน

 

เจ็บเกินจะกลั้นน้ำตา

 

เธอแค่เอ่ยคำลา

 

ง่ายง่ายเหมือนใจก็พอ

 

ต่อให้รักเธอ มากแค่ไหน

 

แต่ก็มีศักดิ์ศรีในใจ

 

มันคงไม่รั้งเธอ

 

เมื่อเธอไม่รักกัน

 

ให้ใจเขาแล้ว

 

จงอย่ามาทน

 

กับคนเก่าอย่างฉัน

 

ให้มันยิ่งช้ำใจ

 

มีคำเป็นร้อย

 

ถูกเอ่ยเมื่อคนเขาลา

 

เธอก็เพียง

หยิบมาสักหนึ่งคำ

 

พูดให้จบ แล้วเธอก็ไป

 

คนที่ฟัง

 

จะเป็นจะตายช่างมัน

 

ไปก่อนที่ฉัน

 

เจ็บเกินจะกลั้นน้ำตา

 

เธอแค่เอ่ยคำลา

 

ง่ายง่ายเหมือนใจก็พอ

 

มีคำเป็นร้อย

 

ถูกเอ่ยเมื่อคนเขาลา

 

เธอก็เพียง

 

หยิบมาสักหนึ่งคำ

พูดให้จบ แล้วเธอก็ไป

 

คนที่ฟัง

 

จะเป็นจะตายช่างมัน

 

ไปก่อนที่ฉัน

 

เจ็บเกินจะกลั้นน้ำตา

 

เธอแค่เอ่ยคำลา

 

ง่ายง่ายเหมือนใจก็พอ

 

ง่ายง่ายเหมือนใจก็พอ

 

ง่ายง่ายเหมือนใจก็พอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***