อยู่คนเดียว

โบ สุนิตา14 พ.ย. 1996

เนื้อเพลง

เพลง: อยู่คนเดียว

ศิลปิน: โบ สุนิตา

 

อยู่คนเดียวอยู่ตรงนี้และคิดถึงเธอ

และก็หวังเสมอว่าเธอก็คงเหมือนกัน

จากกันไปจากวันนั้นมันนานแสนนาน

และไม่รู้ว่าฉันจะเจอกับเธอเมื่อไร

อยู่ตรงนี้มันแสนจะเหงา

แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร

อยู่ตรงนั้นเธอเหงาบ้างไหมไม่รู้เลย

อย่าปล่อยให้คอยได้ไหม

ถ้ามีเยื่อใยต่อกัน

อย่าทำกับฉันเหมือนคนไม่มีน้ำใจ

อยากให้เธอได้รู้ฉันรอแค่เพียงเมื่อไหร่

เธอจะกลับมา

 

อยู่คนเดียวปล่อยชีวิตให้มันหมุนไป

อย่างไม่มีความหมายไม่มีอะไรที่ดี

จากกันไปอาจจะเหมือนว่านานนับปี

แต่ว่าใจที่มีก็มีแต่เธอเรื่อยไป

อยู่ตรงนี้มันแสนจะเหงา

แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร

อยู่ตรงนั้นเธอเหงาบ้างไหมไม่รู้เลย

อย่าปล่อยให้คอยได้ไหม

ถ้ามีเยื่อใยต่อกัน

อย่าทำกับฉันเหมือนคนไม่มีน้ำใจ

อยากให้เธอได้รู้ฉันรอแค่เพียงเมื่อไหร่

เธอจะกลับมา

อยู่อย่างโดดเดี่ยวตรงนี้

ก็ยังคงมีหัวใจ

แต่อยู่อย่างคนไม่มีวิญญาณ

อยู่อย่างโดดเดี่ยวมันเหงา

และใจมันทรมาน

อยากอยู่ตรงนี้อยากมีเพียงเธอ

ไม่รู้ทำไม

 

อย่าปล่อยให้คอยได้ไหม

ถ้ามีเยื่อใยต่อกัน

อย่าทำกับฉันเหมือนคนไม่มีน้ำใจ

อยากให้เธอได้รู้ฉันรอแค่เพียง

เมื่อไหร่เธอจะกลับมา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***