คนไม่จำเป็น

Getsunova23 พ.ย. 2016

เนื้อเพลง

 

คนไม่จำเป็น - Getsunova

อยู่ตรงนี้ อยากเป็นคนที่เธอต้องการ

 

พยายาม เปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นมา

 

อยากให้เธอรู้ ความจริงข้างใน

 

ว่าฉันรัก เธอมากเพียงใด

 

แต่สุดท้าย ผ่านมานานแสนนานเท่าไร

 

ยังคงรอ ยังลองทุกวิธีทุกทาง

 

เธอไม่เคยเห็น ฉันในสายตา

 

เป็นเพียงลม ไม่มีตัวตน

 

ทำให้รู้ว่าทำอะไร

เธอนั้นไม่เคยสนใจ

ทำให้รู้อยู่ไปก็ไม่มีความหมาย

 

เพราะคนไม่จำเป็น

 

ก็ต้องเดินจากไป

 

ถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหน

 

เพราะคนไม่จำเป็น

 

ก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้

 

ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการ

 

ยอมจากไปพร้อมน้ำตา

 

เป็นคนที่ไร้ค่า

 

เพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็น

 

ก็พอรู้ ว่าฉันนั้นไม่ดีเลิศเลอ

เทียบกับเธอ ยังไงแล้วก็ไม่คู่ควร

 

สิ่งที่ยังเหลือ

 

จะทำได้คือคงต้องหาย จากชีวิตเธอ

 

ทำให้รู้ว่าทำอะไร เธอนั้นไม่เคยสนใจ

ทำให้รู้อยู่ไปก็ไม่มีความหมาย

 

เพราะคนไม่จำเป็น ก็ต้องเดินจากไป

 

ถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหน

 

เพราะคนไม่จำเป็น ก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้

 

ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการ

 

ยอมจากไปพร้อมน้ำตา เป็นคนที่ไร้ค่า

 

เพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็น

 

เพราะคนไม่จำเป็น ก็ต้องเดินจากไป

 

ถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหน

 

เพราะคนไม่จำเป็น ก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้

 

ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการ

 

ยอมจากไปพร้อมน้ำตา เป็นคนที่ไร้ค่า

 

เพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็น

 

พร้อมน้ำตา เป็นคนที่ไร้ค่า

 

เพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็น

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***