คุณครูครับ

พลับ จุฑาภัทร2 ก.ค. 2002
เนื้อเพลง

เพลง: คุณครูครับ

ศิลปิน: พลับ จุฑาภัทร

 

คุณครูครับคุณครูครับ

ผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูครับ

คุณครูครับคุณครูครับ

ผมมีเรื่องอยากจะถามคุณครูครับ

คือสมมตินะครับสมมติสมมติคุณครูเป็นเด็ก

สมมติว่าตอนยังเล็กคุณครูไปซนจนจานมันแตก

คุณครูก็เก็บเรียบร้อยคุณแม่ก็ยังไม่รู้

ผมจะถามคุณครูว่าคุณครูจะบอกไหมครับ

คุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับ

คุณครูจะบอกคุณแม่แล้วคุณแม่จะว่าไหมครับ

คุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับ

คุณครูจะบอกคุณแม่แล้วคุณแม่จะตีไหมครับ

 

คุณครูครับคุณครูครับ

ผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูครับ

คุณครูครับคุณครูครับ

ผมมีเรื่องอยากจะถามคุณครูครับ

แล้วสมมตินะครับสมมติสมมติคุณครูเป็นเด็ก

สมมติว่าตอนยังเล็กแล้ววิทยุคุณพ่อก็เสีย

คุณครูนั่นแหละที่ทำคุณพ่อก็ยังไม่รู้

ผมจะถามคุณครูว่าคุณครูจะบอกไหมครับ

คุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับ

คุณครูจะบอกคุณพ่อแล้วคุณพ่อจะว่าไหมครับ

คุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับ

คุณครูจะบอกคุณพ่อแล้วคุณพ่อจะตีไหมครับ

 

คุณครูครับคุณครูครับ

ผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูครับ

คุณครูครับคุณครูครับ

ผมมีเรื่องอยากจะถามคุณครูครับ

ขอสมมติเป็นเรื่องสุดท้ายตอนคุณครูมีคุณครู

คุณครูของคุณครูไม่อยู่แล้วแจกันของคุณครูก็แตก

คุณครูนั่นแหละที่ทำคุณครูของคุณครูไม่รู้

ผมจะถามคุณครูว่าคุณครูจะบอกไหมครับ

คุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับ

คุณครูจะบอกคุณครูแล้วคุณครูจะว่าไหมครับ

คุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับ

คุณครูจะบอกคุณครูแล้วคุณครูจะตีไหมครับ

 

คุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับ

คุณครูจะบอกคุณครูแล้วคุณครูจะว่าไหมครับ

คุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับ

คุณครูจะบอกคุณครูแล้วคุณครูจะตีไหมครับ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

cover
00:0000:00
คิวเพลง

ไม่มีเพลงที่ถูกเพิ่ม