เรื่องสมมติ

Playground1 ส.ค. 2014

เนื้อเพลง

เรื่องสมมติ - Playground

สมมุติโลกนี้เหลือเราอยู่เพียง แค่สองคน

 

อยากรู้จริงๆ ว่าคนอย่างฉัน จะมีสิทธิไหม

 

หากฉันขอวอนฟ้าให้ครั้งนึง เราได้ใกล้

เคียงคู่ไปด้วยกัน

 

แล้วถ้าสมมติฟ้ายอมให้ฉัน ได้คู่เธอ

 

อยากค้นความจริงในใจว่าเธอ จะรังเกียจไหม

 

หากเธอพบ ว่าฉันไม่ได้เพรียบพร้อม

 

เป็นอย่างคนที่เธอเคยวาดไว้

 

ยังเป็นคำถามที่ติดอยู่ในหัวใจ

 

ฉันรู้ ว่าความเป็นจริง

เราอาจเป็นไปไม่ได้

 

เพราะสิ่งที่ฉันคิด เราต่างคนก็รู้

 

ว่าฉันควรเก็บมันไว้ในใจ

 

ทั้งหมดเพียงเรื่องสมมุติที่ฉัน

 

อยากให้เป็นเรื่องจริง

 

ฝันเล็กๆ ของคนที่คิดพาเธอไปไกล

ได้อยู่ในความฝัน

 

ให้ใจยังมีหวัง

 

ก็เพียงพอแล้วที่ฉันต้องการ

 

ได้กอดเธอ

 

ในจินตนาการก็สุขใจเท่าไร

 

ฉันรู้แล้วว่าชีวิต นี้เฝ้าคอยอะไร

เธอคือปฏิหาริย์

 

และฉันจะรอวันนั้น ที่เธอ

 

เสกเราให้เป็นเรื่องจริง

 

แม้โชคชะตาไม่พร้อมให้เรา ได้คู่กัน

 

แต่ถ้าสมมติฉันยัง ยืนยันจะคอยต่อไป

 

อย่ากจะรู้สุดท้ายแล้วเธอ

 

จะยอมใจอ่อนให้คน คนนี้บ้างไหม

 

ก็เป็นคำถามที่ติดอยู่ในหัวใจ

 

ฉันรู้ว่าความเป็นจริง เราอาจเป็นไปไม่ได้

 

เพราะสิ่งที่ฉันคิด เราต่างคนก็รู้

 

ว่าฉันควรเก็บมันไว้ในใจ

 

ทั้งหมดเพียงเรื่องสมมุติที่ฉัน

อยากให้เป็นเรื่องจริง

 

ฝันเล็กๆ ของคนที่คิดพาเธอไปไกล

ได้อยู่ในความฝัน

 

ให้ใจยังมีหวัง

 

ก็เพียงพอแล้วที่ฉันต้องการ

 

ได้กอดเธอ

 

ในจินตนาการก็สุขใจเท่าไร

 

ฉันรู้แล้วว่าชีวิต นี้เฝ้าคอยอะไร

เธอคือปฏิหาริย์

 

และฉันจะรอวันนั้น ที่เธอ

 

เสกเราให้เป็นเรื่องจริง

 

ทั้งหมดเพียงเรื่องสมมุติที่ฉัน

 

อยากให้เป็นเรื่องจริง

 

ฝันเล็กๆ ของคนที่คิดพาเธอไปไกล

ได้อยู่ในความฝัน

 

ให้ใจยังมีหวัง

 

ก็เพียงพอแล้วที่ฉันต้องการ

 

ได้กอดเธอ

 

ในจินตนาการก็สุขใจเท่าไร

 

ฉันรู้แล้วว่าชีวิต นี้เฝ้าคอยอะไร

 

เธอคือปฏิหาริย์

 

และฉันจะรอวันนั้น ที่เธอ

 

เสกเราให้เป็นเรื่องจริง

 

เสกเราให้เป็นเรื่องจริง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***