ประตูใจ (ละครสาวเต็มพิกัด)

นิว จิ๋ว20 พ.ย. 2014

เนื้อเพลง

ประตูใจ (Pratoo jai) - New & Jiew (นิว จิ๋ว)

Written by:DON

ไม่รู้ว่าเธอนั้น

จะมาแบบไหน

 

เธอนั้นต้องการอะไร

ฉันไม่เคยจะไว้ใจ

 

วันนี้จะมาดีหรือว่าร้าย

 

ชอบทำตัวน่าสงสัย

 

มีอะไรให้ระแวง

 

มายิ้มให้ใจฉันหวั่นไหว

 

มาเฝ้าดูแลและห่วงใย

 

บอกเธอตรงตรง

 

ให้เธอเข้าใจ เข้าใจ

 

ก็ประตูบ้านฉันล็อกกลอน

 

และประตูใจฉันปิดไว้

 

ถ้าเธอไม่คิดจริงใจ

 

บอกได้เลย ไม่ต้อนรับเธอ

 

ก็ใครจะกล้าไว้ใจ

 

ผู้ชายก็เหมือนดั่งงูพิษ

 

อยากรัก

 

ฉันคงต้องคิด

 

ให้ดีเสียก่อน

 

ไม่รู้ว่าเธอนั้น

จะมาแบบไหน

 

เธอนั้นต้องการอะไร

 

ฉันไม่เคยจะไว้ใจ

 

วันนี้จะมาดีหรือว่าร้าย

 

ชอบทำตัวน่าสงสัย

 

มีอะไรให้ระแวง

 

มายิ้มให้ใจฉันหวั่นไหว

 

มาเฝ้าดูแลและห่วงใย

 

บอกเธอตรงตรง

 

ให้เธอเข้าใจ เข้าใจ

 

ก็ประตูบ้านฉันล็อกกลอน

 

และประตูใจฉันปิดไว้

 

ถ้าเธอไม่คิดจริงใจ

 

บอกได้เลย ไม่ต้อนรับเธอ

 

ก็ใครจะกล้าไว้ใจ

 

ผู้ชายก็เหมือนดั่งงูพิษ

 

อยากรัก

ฉันคงต้องคิด

 

ให้ดีเสียก่อน

 

มายิ้มให้ใจฉันหวั่นไหว

 

มาเฝ้าดูแลและห่วงใย

 

บอกเธอตรงตรง ให้เธอ

 

เข้าใจ เข้าใจ

 

ก็ประตูบ้านฉัน

 

ล็อกกลอน

 

และประตูใจฉันปิดไว้

 

ถ้าเธอไม่คิดจริงใจ

 

บอกได้เลย

ไม่ต้อนรับเธอ

 

ก็ใครจะกล้าไว้ใจ

 

ผู้ชายก็เหมือนดั่งงูพิษ

 

อยากรัก

ฉันคงต้องคิดให้ดีเสียก่อน

 

อยากรัก

 

ฉันคงต้องคิดให้ดีเสียก่อน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***