ตัวไกลใจเหงา

ฝน ธนสุนธร6 พ.ค. 2016

เนื้อเพลง

ตัวไกลใจเหงา - ฝน ธนสุนทร (冯·彤顺通)

Written by:Sure Entertainment

สุริยัน จันทรา

 

ที่จากฟากฟ้า ยังมีเวลา

 

มาเยือน

 

แต่ใจพี่ ซิแชเชือน

 

ไม่กลับมาเยือน

 

เหมือนสุริยัน จันทรา

 

หรือรังเกียจ ว่าจน

 

พี่ไม่มาสน

 

พี่ไม่เมตตา

 

น้องเองเป็นชาวนา

 

ไม่มีปัญญา

 

จะแข่งบุญ ใคร

 

มองฟ้าเวิ้งว้าง

 

หมดทางเมื่อพี่จากไกล

 

มองฟ้าไม่อำไพ

 

ในดวงใจ

 

เหมือนไฟ แผดเผา

 

พี่คงลืมน้องแล้ว

 

จึงเปลี่ยนแนว

 

มาพราก จากเรา

 

เมื่อพี่ไกล หัวใจเหงา

 

ในใจเรา

 

นั้นเฝ้าแต่คอย

 

มองฟ้าเวิ้งว้าง

 

หมดทางเมื่อพี่จากไกล

 

มองฟ้าไม่อำไพ

 

ในดวงใจเหมือนไฟ

 

แผดเผา

 

พี่คงลืมน้องแล้ว

 

จึงเปลี่ยนแนว

 

มาพราก จากเรา

 

เมื่อพี่ไกล

 

หัวใจเหงา

 

ในใจเรา

 

นั้นเฝ้าแต่คอย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***