ดาวแห่งโดม (ปรีดี พนมยงค์)

คาราบาว (Carabao)28 มี.ค. 2012

เนื้อเพลง

Dao Hang Dome - คาราบาว (Carabao)

ข้าวจากรวงร่วงกราว

 

เมื่อดาวแห่งโดมลาลับไป

 

ปฐพีสะอื้นร่ำไห้

 

ทะเลเอ่อนองด้วยน้ำตา

 

วิหคนกเอยไร้รัง

 

หัวใจเปี่ยม

หวังยังแรงกล้า

 

กู้แผ่นดินให้ฟื้นคืนมา

 

ประชาธิปไตยปวงชน

 

ลมพายุพัดแรง

 

กระหน่ำถ้อยคำมิหวังดี

 

มนุษย์ไหนหนอ

ช่างไร้ศักดิ์ศรี

 

ว่าปรีดีฆ่าในหลวง

 

ทรชนคนถ่อย

 

หลอกโลกด้วย

ถ้อยคำหลอกลวง

 

คนดีๆ ต้องน้ำตาร่วง

 

คนเลวหัวเราะชอบใจ

 

เพราะว่าสัจธรรม

 

เป็นอมตะ

 

แต่มักนานนั้นจึงปรากฎ

 

เมื่อคนไทยเข้าใจว่าใครคด

ความจริงงะงามงดทศทวี

 

เมื่อความดียังคงอยู่

 

ประชาชนย่อมรู้ว่าที่นี่

 

มหาวีรบุรุษจะต้องมี

 

เมื่อนั้นปรีดีจะกลับมา

 

กลับมา

 

ปรีดี ปรีดี

 

ดาวแห่งโดมที่ดำรง

 

ปรีดี ปรีดี ปรีดี

พนมยงค์

 

ปรีดี ปรีดี ปรีดี

 

พนมยงค์

 

โลกมนุษย์จะงดงาม

 

ถ้าผู้คนกล้าถามกับตัวเอง

 

ว่าชั่วชีวิตที่โลดบรรเลง

 

มีไหมเจ้ากล้าท้าอธรรม

 

ปล่อยให้โลก

ช้ำหมองไหม้

 

เผชิญโชคไปยถากรรม

 

แต่คนชื่อปรีดีกล้าทำ

 

ให้จดจำขึ้นใจ

 

เพราะว่าสัจธรรม

 

เป็นอมตะ

 

แต่มักนานนั้นจึงปรากฎ

 

เมื่อคนไทยเข้าใจว่าใครคด

ความจริงงะงามงดทศทวี

 

เมื่อความดี

 

ทุกอย่างยังคงอยู่

 

ประชาชนย่อมรู้ว่าที่นี่

 

มหาวีรบุรุษจะต้องมี

 

เมื่อนั้นปรีดีจะกลับมา

 

กลับมา

 

ปรีดี ปรีดี

 

ดาวแห่งโดมที่ดำรง

 

ปรีดี ปรีดี ปรีดี

 

พนมยงค์

 

ปรีดี ปรีดี

 

ดาวแห่งโดมที่ดำรง

 

ปรีดี ปรีดี ปรีดี

 

พนมยงค์

 

ปรีดี ปรีดี

 

ดาวแห่งโดมที่ดำรง

 

ปรีดี ปรีดี ปรีดี

พนมยงค์

 

ปรีชาค่าล้ำเชิด ภูชิต

 

ปรีดี ปรีดี ปรีดี

 

พนมยงค์

 

ดี่เด่นโดความคิดเด่น

 

อะคร้าว ปรีดี ปรีดี

 

ปรีดี พนมยงค์

 

พนมธูปเทียนประดิษฐ์ค่า

 

ประดับ ปรีดี

 

ปรีดี ปรีดี พนมยงค์

 

ยงค์เด่นประดับทั้งด้าว

 

เด่นด้าวเหลืองแดง

 

ปรีดี ปรีดี ปรีดี พนมยงค์

 

ปรีดี ปรีดี ปรีดี

 

พนมยงค์ ปรีดี ปรีดี

 

ดาวแห่งโดมที่ดำรง

 

ปรีดี ปรีดี ปรีดี

พนมยงค์

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***