รักษาสิทธิ์

ดา เอ็นโดรฟิน26 ม.ค. 2007

เนื้อเพลง

เพลง: รักษาสิทธิ์

ศิลปิน: ดา เอ็นโดรฟิน

 

เอาจริงจริงก็ไม่เป็นไร

หากเธอเองก็ยังไม่คิดอะไร

ไม่มีใครรีบไปไหน

ไม่ได้ทวงถามหา

ตามสบายถ้าไม่แน่ใจ

ไม่เป็นไรถ้ายังไม่รู้หัวใจ

ที่ผ่านมาฉันรอไหว

ไม่ยากเย็นนักหนา

รักหรือไม่รักเธอมีสิทธิ์

คิดได้ทุกอย่างและใจฉัน

ก็เป็นสิทธิ์ของฉันเช่นกัน

ที่มันจะขอรักเธอ

ที่มันจะขอเฝ้ารอ

และขอได้ทำตามใจ

แค่ฉันขอรักษาสิทธิ์ที่หัวใจพึงมี

ที่มันจะเลือกรักใคร

อย่างต้องการรักเมื่อไร

หากเธอจะรักใครใคร

ก็เป็นสิทธิ์ของหัวใจ

ใจที่เธอนั้นครอบครอง

และใครก็ไม่มีสิทธิ์หยุดยั้ง

ใจฉันเองที่มันต้องการรักเธอ

ทำอะไรให้เธอเท่าไร

ก็เป็นความจริงใจไม่มีลวดลาย

ไม่ต้องการให้เดือดร้อน

ไม่มีความซับซ้อน

รักหรือไม่รักเธอมีสิทธิ์

คิดได้ทุกอย่างและใจฉัน

ก็เป็นสิทธิ์ของฉันเช่นกัน

ที่มันจะขอรักเธอ

ที่มันจะขอเฝ้ารอ

และขอได้ทำตามใจ

แค่ฉันขอรักษาสิทธิ์ที่หัวใจพึงมี

ที่มันจะเลือกรักใคร

อย่างต้องการรักเมื่อไร

หากเธอจะรักใครใคร

ก็เป็นสิทธิ์ของหัวใจ

ใจที่เธอนั้นครอบครอง

และใครก็ไม่มีสิทธิ์หยุดยั้ง

ใจฉันเองที่มันต้องการรักเธอ

 

เป็นสิทธิ์ของฉันเช่นกัน

ที่มันจะขอรักเธอ

ที่มันจะขอเฝ้ารอ

และขอได้ทำตามใจ

แค่ฉันขอรักษาสิทธิ์ที่หัวใจพึงมี

ที่มันจะเลือกรักใคร

อย่างต้องการรักเมื่อไร

หากเธอจะรักใครใคร

ก็เป็นสิทธิ์ของหัวใจ

ใจที่เธอนั้นครอบครอง

และใครก็ไม่มีสิทธิ์หยุดยั้ง

ใจฉันเองที่มันต้องการรักเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***