เสพตาย ขายคุก

คาราบาว (Carabao)24 มี.ค. 2005

เนื้อเพลง

Sape Tai Kai Cook - คาราบาว (Carabao)

คนเสพตาย คนขายติดคุก

 

คนเสพตาย คนขายติดคุก

ข้อความนี้ปลุก ให้ฉันฉุกคิด

 

คนเสพตาย คนขายติดคุก

 

คนเสพตาย คนขายติดคุก

 

ข้อความนี้ปลุก ให้ฉันฉุกคิด

 

สิ่งเสพติดมีมากมาย

 

เลวร้าย ผิดกฎหมาย

 

บางอย่างมีพิษถึงตาย

 

ต้องแอบขาย

 

และแอบเสพ

 

ฉันเอง ก็ไม่เข้าใจ

 

ว่าทำไม มนุษย์จึงต้องเสพ

 

ฉันเอง ไม่ค่อยเข้าใจ

 

ว่าทำไม

มนุษย์จึงต้องขาย

 

สิ่งที่ทำลาย

 

ลูกหลานมนุษย์กันเอง

 

คนเสพตาย คนขายติดคุก

 

คนเสพตาย คนขายติดคุก

ข้อความนี้ปลุก ให้ฉันฉุกคิด

 

คนเสพตาย คนขายติดคุก

 

คนเสพตาย คนขายติดคุก

 

สิ่งเสพติดมีมากมาย

 

เลวร้าย ผิดกฎหมาย

 

บางอย่างมีพิษถึงตาย

 

ต้องแอบขาย

 

และแอบเสพ

 

ฉันเอง ไม่ค่อยเข้าใจ

 

ว่าทำไม

มนุษย์จึงต้องเสพ

 

ฉันเอง ไม่ค่อยเข้าใจ

 

ว่าทำไม

มนุษย์จึงต้องขาย

 

ฉันไม่เข้าใจ

 

ไม่เข้าใจ ว่าทำไม

 

ฉันไม่เข้าใจ

 

ว่าทำไมมนุษย์จึงต้องขาย

 

สิ่งที่ทำลาย

 

ลูกหลานมนุษย์กันเอง โอ๊ย

 

คนเสพตาย คนขายติดคุก

 

คนเสพตาย คนขายติดคุก

 

ข้อความนี้ปลุก ให้ฉันฉุกคิด

 

คนเสพตาย คนขายติดคุก

 

คนเสพตาย คนขายติดคุก

 

ข้อความนี้ปลุก ให้ฉันฉุกคิด

 

คนเสพตาย คนขายติดคุก

 

คนเสพตาย คนขายติดคุก

 

คนเสพตาย คนขายติดคุก

 

คนเสพตาย คนขายติดคุก

 

คนเสพตาย คนขายติดคุก

 

คนเสพตาย คนขายติดคุก ติดคุก

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***