อาลัยบัวเขียว[เพลงละครนายฮ้อยทมิฬ]

ไมค์ ภิรมย์พร24 เม.ย. 2007

เนื้อเพลง

- ไมค์ ภิรมย์พร (Mike Piromporn)

Written by:สลา คุณวุฒิ

 

เหมือนข้าวขาดฝนต้นเหี่ยว

คึดฮอด คนชื่อบัวเขียว

หนึ่งเดียว ในห้องดวงใจ

 

บัด นี้ เจ้าหนีอ้ายลาลับไกล

เหมือนดาว ดับกลางดวงใจ

ต่อไป อ้ายคงสิ้นทาง

 

เฝ้า หวัง

ฮักนาง แอบหวังมานาน

 

ถึงเจ้า บ่เคยสงสาร

เนิ่นนาน อ้ายคอย บ่จาง

 

เจ็บ ช้ำ กี่หน ก็ทนฮักนาง

จนมอง ว่าพอมีทาง

สวรรค์ ก็พรากนางไป

 

เหมือนโลกสลาย

หัวใจ ของอ้ายแห้งเหี่ยว

 

รันทดโดดเดี่ยว

ขาดบัวเขียว

อ้าย หมดความหมาย

บนเส้น ทางก้าว

เคย มีเจ้า เป็นดาวนำใจ

ขาดเจ้า อ้าย บ่มีไผ

หัวใจ ขาดไฟนำทาง

 

สิ้น หวัง

ฮักยัง บ่จางหัวใจ

แม้นอ้าย ทำดีที่ไหน

ได้บุญ แบ่งให้ถึงนาง

ชาติ นี้ ได้ฮัก แต่ไม่สมหวัง

เบิ่งฮอย ที่เฮาร่วมทาง

อ้ายยัง คึดฮอด บัวเขียว

 

สิ้น หวัง

ฮักยัง บ่จางหัวใจ

แม้นอ้าย ทำดีที่ไหน

ได้บุญ แบ่งให้ถึงนาง

 

ชาติ นี้ ได้ฮัก แต่ไม่สมหวัง

เบิ่งฮอย ที่เฮาร่วมทาง

อ้ายยัง คึดฮอด บัวเขียว

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***