ดอกไม้ปลอม

Getsunova21 ต.ค. 2010

เนื้อเพลง

 

ดอกไม้ปลอม - Getsunova

Writtenby:ปณต คุณประเสริฐ/ฟองเบียร์

 

ดอกไม้ ดอกนี้ที่ให้เธอ

 

มีความหมายแทนหัวใจ

 

ดอกไม้ เป็นของปลอมก็จริง

 

แต่ความหมายอยู่ข้างใน

 

แม้อาจไม่สวยงาม

 

ไม่หอมชวนให้สนใจ

 

แต่ไร้ดอกที่แห้งตายเธอ

รับไปได้ไหม

 

หากแม้นานเพียงใด

 

ดอกไม้ของปลอม

 

จะอยู่ตรงนี้ไปจนตาย

 

ไม่เปลี่ยนไป

 

ดังหัวใจ

 

แต่แม้นานเพียงใด

 

ดอกไม้ของปลอม

 

จะอยู่ตรงนี้ไปจนตาย

 

ไม่เปลี่ยนไป ดังหัวใจ

 

ความรัก หล่อหลอมในทุกใบ

 

และดอกไม้ คือหัวใจ

 

แม้อาจไม่สวยงามไม่หอม

 

ชวนให้สนใจ

 

แต่ไร้ดอกที่แห้งตาย

 

เธอรับไปได้ไหม

 

หากแม้นานเพียงใด

 

ดอกไม้ของปลอม

 

จะอยู่ตรงนี้ไปจนตาย

 

ไม่เปลี่ยนไป

 

ดังหัวใจ

หากแม้นานเพียงใด

มันอาจจะไม่สวยไม่ดีเลิศเลอ

แต่มีให้เธอคนเดียวเท่านั้น

ถ้าหากว่าเธอมองแค่เพียง

เปลือกมันคงเสียใจ

หากแม้นานเพียงใด

ดอกไม้ของปลอม

จะอยู่ตรงนี้ไปจนตาย

 

ไม่เปลี่ยนไป

 

คงเสียใจ

 

มันอาจจะไม่สวยไม่ดีเลิศเลอ

 

แต่อยากให้เธอมองแค่

เพียงเปลือกมัน

มันอาจจะไม่ดีอย่างเธอต้องการ

 

หากแม้นานเพียงใด

 

ดอกไม้ของปลอม

 

จะอยู่ตรงนี้ไปจนตาย

 

ไม่เปลี่ยนไป

 

ดังหัวใจ

 

หากแม้นานเพียงใด

 

ดอกไม้ของปลอม

 

จะอยู่ตรงนี้ไปจนตาย

 

ไม่เปลี่ยนไป

 

ของหัวใจ

 

หากแม้นานเพียงใด

 

อาจจะไม่สวยไม่ดีเลิศเลอ

ดอกไม้ของเธอ

แต่มีให้เธอคนเดียวเท่านั้น

 

จะอยู่ตรงนี้ไปจนตาย

 

ไม่เปลี่ยนไป

 

ดังหัวใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***