ถึงไกลก็ใกล้

นันทิดา แก้วบัวสาย31 ต.ค. 1986

เนื้อเพลง

ถึงไกลก็ใกล้ - นันทิดา แก้วบัวสาย (Nantida Kaewbuasai)

Written by:จาตุรนต์ เอมซ์บุตร/นิติพงษ์ ห่อนาค

ต่างก็รู้ ว่าตัว

 

เรานั้น ห่างกัน

 

เพียงสองกายไกล

 

ต่างไม่เห็น ซึ่งกัน

 

และกัน ว่ามี สุขทุกข์อย่างไร

 

แต่เรารู้ ว่าใจ เรานั้น

 

ต่างมอง ไม่เห็นความไกล

 

ต่างตรงไหน ใกล้ไกล

 

เพียงใด ถ้าใจ เราเคียงชิดกัน

 

ไม่เคยคิดสักน้อย

 

ว่าอยู่กันไกลห่าง

 

ไม่อ้างว้าง

 

ไม่คลางแคลงใจ

 

หากไม่เห็นหน้าตา

 

ไม่อิงแอบเคียงกาย

 

รู้ว่าใจ เราอยู่ใกล้เคียงกัน

 

อยู่แห่งไหน คงอยู่

 

ในใจ อีกคน ไม่พ้นใจกัน

 

ต่างก็รู้ ว่าใจ เราอยู่

ใกล้กัน กว่าทางที่ไกล

 

อยู่แห่งไหน คงอยู่

 

ในใจ อีกคน ไม่พ้นใจกัน

 

ต่างก็รู้ ว่าใจ เราอยู่

ใกล้กัน กว่าทางที่ไกล

 

ไม่เคยคิดสักน้อย

 

ว่าอยู่กันไกลห่าง

 

ไม่อ้างว้าง

 

ไม่คลางแคลงใจ

 

หากไม่เห็นหน้าตา

 

ไม่อิงแอบเคียงกาย

 

รู้ว่าใจ เราอยู่ใกล้เคียงกัน

 

ต่างก็รู้ ว่าใจ เราสอง

ต่างมอง ไม่เห็นความไกล

 

ต่างตรงไหน ใกล้ไกล

 

เท่าใด ถ้าใจ เรานั้นผูกพัน

 

อยู่แห่งไหน คงอยู่ ในใจ

อีกคน ไม่พ้นใจกัน

 

ต่างก็รู้ ว่าใจ เราอยู่

ใกล้กัน กว่าทางที่ไกล

 

ต่างก็รู้ ว่าใจ เราสอง

ต่างมอง ไม่เห็นความไกล

 

ต่างตรงไหน ใกล้ไกล

 

เท่าใด ถ้าใจ เรานั้นผูกพัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***