ฝากไว้ในแผ่นดิน

ไมค์ ภิรมย์พร29 ต.ค. 2009

เนื้อเพลง

ฝากไว้ในแผ่นดิน - ไมค์ ภิรมย์พร (Mike Piromporn)

 

Written by:บุญใหญ่ ใจรัก/สมหวาน ผ่องใส/ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก

 

เกิดกับตาย

ไม่พ้นไปได้สักคน

 

เกิดหนึ่งหน

ก็ตายหนึ่งหนเท่ากัน

 

จะมีชีวิตมันไปวันวัน

 

หรือจะสร้างสรรค์

 

ให้ชีวิตมันมีราคา

 

จะอยู่ไปอย่าง

ไม่มีใครพูดถึง

 

หรือจากไป

 

ให้เขาคะนึงห่วงหา

 

แตกต่างกันมัน

 

ที่ผลกรรมนำพา

 

ตั้งแต่เกิดมา

ไปจนถึงนาทีสุดท้าย

 

เขาว่าตัวตายแต่ชื่อยัง

 

แม้ร่างฝังดินไม่สิ้นสลาย

 

ชาติเสือเขาว่า

มันต้องไว้ลาย

 

เกิดเป็นคน

 

ก็ต้องไว้ชื่อให้ลือชา

 

หากวันหนึ่ง

 

มันถึงเวลาต้องไป

 

จะมีใครที่ไหนเขาโมทนา

 

จะมีบ้างไหมใครเสียน้ำตา

 

ก่อนจะลา

 

ฝากอะไรไว้ในแผ่นดิน

 

เขาว่าตัวตายแต่ชื่อยัง

 

แม้ร่างฝังดินไม่สิ้นสลาย

 

ชาติเสือเขาว่า

 

มันต้องไว้ลาย

 

เกิดเป็นคน

 

ก็ต้องไว้ชื่อให้ลือชา

 

หากวันหนึ่ง

 

มันถึงเวลาต้องไป

 

จะมีใครที่ไหนเขาโมทนา

 

จะมีบ้างไหมใครเสียน้ำตา

 

ก่อนจะลา

 

ฝากอะไรไว้ในแผ่นดิน

 

ก่อนจะลา

 

ฝากอะไรไว้ในแผ่นดิน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***