โรงเรียนของหนู

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์14 ส.ค. 2016

เนื้อเพลง

โรงเรียนของหนู - พงษ์สิทธ์ คำภีร์

Written by:พงษ์สิทธ์ คำภีร์

สายลมหนาว

พัดโบกโบย

 

พริ้วดูแล้ว สวยใสใส

 

เย็นลมเย็นไหวไหว

สวยงาม

 

บ้านอยู่ไกล ทุรกัน

 

ดารโรงเรียนอยู่หลังเขา

 

มีแต่เราพวกเรา

 

ไม่มีใคร

 

ยามร้อนแสนร้อน

 

ยามหนาวก็หนาวถึงใจ

 

ไม่มีผ้าห่มคลุม กาย

 

โรงเรียนมีครูหนึ่งคน

 

ครูผู้เสียสละตน

 

อดทนอยู่ห่างไกล

 

ความสบาย

 

ใช่จะวอนให้เห็นใจ

 

ความสำนึกต่อเพื่อนไทย

 

ไทยกับไทยใยแตกต่างกัน

 

โรงเรียนของหนู

 

อยู่ไกลไกล๊ไกล

 

อยากให้คุณคุณ

 

หันมอง

 

โรงเรียนของหนู

 

ยามร้อน

 

แสนร้อน

 

ยามหนาว

 

ก็หนาวถึงใจ

 

ไม่มีผ้าห่มคลุม กาย

 

โรงเรียนมีครูหนึ่งคน

ครูผู้เสียสละตน

 

อดทนอยู่ห่างไกล

 

ความสบาย

 

ใช่จะวอนให้เห็นใจ

 

ความสำนึกต่อเพื่อนไทย

 

ไทยกับไทยใยแตก

 

ต่างกัน

 

โรงเรียนของหนู

 

อยู่ไกลไกล๊ไกล

 

อยากให้

 

คุณคุณหันมอง

 

โรงเรียนของหนู

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***