หัวใจลัดฟ้า

มอส ปฏิภาณ15 ก.ย. 2011

เนื้อเพลง

หัวใจลัดฟ้า - มอส ปฏิภาณ (Mos Patiparn)

 

Written by:วิชัย อึ้งอัมพร/ประชา พงศ์สุพัฒน์

 

บ๊ายบายท้องฟ้า

 

บ๊ายบายสายลม

 

จิตใจดวงกลมกลม

 

วันนี้ถึงคราวเกเร

 

แต่งตัวเดินทางไกล

 

ขอไปเที่ยวเตร่

 

บินเดี่ยวแบบวันเวย์

 

ไปหาใจเธอ

 

เมื่อก่อนไม่ไปไหน

 

แต่ก่อนไม่อยากจะไปไหน

 

ใครชวนก็หวั่นไหว

 

ไปไหนไม่ค่อยเป็น

 

ตั้งแต่เมื่อวันนั้น

ที่เธอเดินมาให้เราเห็น

 

ใจเราก็เคี่ยวเข็ญ

มันเน้นให้ไปหา

 

นานานาน้าหน่า

 

อยากติดใบพัดลัด

ท้องฟ้ารีบไปหาเธอ

 

นา นานาน้าหน่า

 

อยากเหาะไปหา

ข้ามขอบฟ้ารีบไปหาเธอ

 

บ๊ายบายท้องฟ้า

 

บ๊ายบายสายลม

 

จิตใจดวงกลมกลม

 

วันนี้ถึงคราวเกเร

 

แต่งตัวเดินทางไกล

 

ขอไปเที่ยวเตร่

 

บินเดี่ยวแบบ

วันเวย์ ไปหาใจเธอ

 

เสียงของเธอยัง

แอบมากวนจิตใจ

 

มามามามานะ

 

มามามามานะ

 

เสียงของเธอคอย

 

บอกให้มันรีบไป

 

มามามามานะ

มามามามานะ

 

นา นานาน้าหน่า

 

อยากติดใบพัดลัด

ท้องฟ้ารีบไปหาเธอ

 

นา นานาน้าหน่า

 

อยากเหาะไปหา

ข้ามขอบฟ้ารีบไปหาเธอ

 

นา นานาน้าหน่า

 

อยากติดใบพัดลัด

ท้องฟ้ารีบไปหาเธอ

 

นา นานาน้าหน่า

 

อยากเหาะไปหาข้าม

ขอบฟ้ารีบไปหาเธอ

 

บ๊ายบายท้องฟ้า

 

บ๊ายบายสายลม

 

จิตใจดวงกลมกลม

 

วันนี้ถึงคราวเกเร

 

แต่งตัวเดินทางไกล

 

ขอไปเที่ยวเตร่

 

บินเดี่ยวแบบวันเวย์

 

ไปหาใจเธอ

 

บ๊ายบายท้องฟ้า

 

บ๊ายบายสายลม

 

จิตใจดวงกลมกลม

 

วันนี้ถึงคราวเกเร

 

แต่งตัวเดินทางไกล

ขอไปเที่ยวเตร่

 

บินเดี่ยวแบบวันเวย์

 

ไปหาใจเธอ

 

บ๊ายบายท้องฟ้า

 

บ๊ายบายสายลม

 

จิตใจดวงกลมกลม

 

วันนี้ถึงคราวเกเร

แต่งตัวเดินทางไกล

 

ขอไปเที่ยวเตร่

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***