ใครหนอ

สวลี ผกาพันธุ์28 พ.ย. 2016

เนื้อเพลง

 

ใครหนอ - สวลี ผกาพันธุ์

Written by:สวลี ผกาพันธุ์

 

ใครหนอ

 

รักเราเท่าชีวีเท่าชีวี

 

ใครหนอปราณี

 

ไม่มีเสื่อมคลายไม่มีเสื่อมคลาย

 

ใครหนอ

 

รักเราใช่เพียงรูปกาย

 

รักเขาไม่หน่าย

 

มิคิดทำลาย

 

ใครหนอ

 

ใครหนอ

 

เห็นเราเศร้าทรวงใน

 

ใครหนอ

 

เอาใจปลอบเราเรื่อยมา

 

ใครหนอ

 

รักเราดังดวงแก้วตา

 

รักเขากว้างกว่า

 

พื้นพสุธา

 

นภากาศ

 

จะเอาโลก

 

มาทำปากกา

 

จะเอานภา

 

มาแทนกระดาษ

 

เอาน้ำหมดมหาสมุทร

แทนหมึกวาด

 

ประกาศพระคุณไม่พอ

 

ใครหนอ

 

รักเราเท่าชีวันเท่าชีวัน

 

ใครหนอ

 

ใครกันให้เราขี่คอ

 

คุณพ่อ คุณแม่

 

ใครหนอ

 

ชักชวนดูหนังสี่จอ

 

รู้แล้วละก็

 

อย่ามัวรั้งรอ

 

ทดแทนบุญคุณ

 

จะเอาโลก

มาทำปากกา

 

แล้วเอานภา

มาแทนกระดาษ

 

เอาน้ำหมดมหาสมุทร

แทนหมึกวาด

 

ประกาศพระคุณไม่พอ

 

ใครหนอ

 

รักเราเท่าชีวันเท่าชีวัน

 

ใครหนอ

 

ใครกันให้เราขี่คอ

 

คุณพ่อ คุณแม่

 

ใครหนอ

 

ชักชวนดูหนังสี่จอ

 

รู้แล้วละก็

 

อย่ามัวรั้งรอ

 

ทดแทนบุญคุณ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***