ก็เป็นอย่างนี้

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง22 ก.ย. 2014

เนื้อเพลง

ก็เป็นอย่างนี้ - พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง (彭拍·瓦奇拉班桌)

Written by:Onpa Music

ฉันก็เป็นอย่างนี้

 

กี่ปีก็ยังเหมือนเดิม

 

ไม่ต้องคอยแต่งเติม

 

อย่างเดิมก็ดีถมไป

 

อาจดูเหมือนว่าฉันเชยเชย

เฉื่อยชา

 

อย่างที่เห็นไม่สนใจใคร

 

อาจดูคล้ายเย็นชา

 

แต่รักใครคนไหน

 

ทุ่มทั้งใจได้เลย

 

ฉันก็เป็นอย่างนี้

 

กี่ปีก็ยังเหมือนเดิม

 

ไม่ต้องคอยแต่งเติม

 

อย่างเดิมก็ดีถมไป

 

อยู่บนทางที่ฉันเป็นคนขีดไว้

 

ไม่เคยหวังให้ใครชื่นชม

 

หากล้มยืนได้

 

ไม่ให้ใครเดือดร้อน

 

ออดอ้อนใครไม่เป็น

 

อย่ามาให้ฉันแปรเปลี่ยน

 

ไม่ยอมเพี้ยนไปง่าย ๆ

 

บอกเลยให้รู้กันไป

 

เคยเป็นแบบไหน

 

ก็จะเป็นอย่างนั้น

 

ฉันก็เป็นอย่างนี้

 

กี่ปีก็ยังเหมือนเดิม

 

ไม่ต้องคอยแต่งเติม

 

ยังเดิมก็ดีถมไป

 

ฉันก็เป็นอย่างนี้

 

กี่ปีก็ยังเหมือนเดิม

 

ไม่ต้องคอยแต่งเติม

 

อย่างเดิมก็ดีถมไป

 

ฉันก็เป็นอย่างนี้

 

กี่ปีก็ยังเหมือนเดิม

 

ไม่ต้องคอยแต่งเติม

 

อย่างเดิมก็ดีถมไป

ไม่เคยทุกข์ร้อน

ฉันก็เป็นอย่างนี้

 

กี่ปีก็ยังเหมือนเดิม

 

ไม่ต้องคอยแต่งเติม

 

อย่างเดิมก็ดีถมไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***