เคิงใจ (Cover)

เอิ้นขวัญ วรัญญา6 มิ.ย. 2018

เนื้อเพลง

เพลง: เคิงใจ (Cover)

ศิลปิน: เอิ้นขวัญ วรัญญา

 

สิบบ้านส่าห้าบ้านลือว่าอ้ายบ่คือเก่า

เลยต้องมาถามข่าวมันแมนบ่น้อ

เมื่อสองหูได้ยินคนเขาว่า

สองตากะอยากมาพบพ้อ

ว่าเป็นจริงบ่ที่อ้ายมีไผมาแทนกัน

 

แล้วสุดท้ายกะได้เห็นอ้ายเป็นคือคนเว้า

อาการอ้ายกับเขาปานคนได้กัน

ถ้าฮักเขาก็ให้เว้าให้ว่า

ถ้าจริงน้องสิยอมรับมัน

อย่าเสยซาใส่กันได้บ่อ้าย

 

ใจเจ็บไปเคิงนึงเจ็บไปเคิงนึง

เมื่อหัวใจมันได้ข่าว

ว่าอ้ายกับเขาพากันไปฮอดไสต่อไส

ต้องเจ็บอีกเคิงนึงเจ็บอีกเคิงนึง

บ่เหลือจักเคิงแม่นบ่อ้าย

เมื่ออ้ายเปลี่ยนไป

น้องต้องเจ็บเหมิดใจแมนบ่

 

ขอเถอะอ้ายเอาจังได๋อย่าถิ่มไว้แนวนี้

อย่าค้างคาบ่ดีบ่ฮักกะพอ

สิเลือกไผก็ให้อ้ายบอกมา

น้ำตากะเตรียมไหลจ้อจ้อ

ถ้าบ่อยากฮักต่อบอกเด้ออ้าย

 

ใจเจ็บไปเคิงนึงเจ็บไปเคิงนึง

เมื่อหัวใจมันได้ข่าว

ว่าอ้ายกับเขาพากันไปฮอดไสต่อไส

ต้องเจ็บอีกเคิงนึงเจ็บอีกเคิงนึง

บ่เหลือจักเคิงแม่นบ่อ้าย

เมื่ออ้ายเปลี่ยนไป

น้องต้องเจ็บเหมิดใจแมนบ่

 

ใจเจ็บไปเคิงนึงเจ็บไปเคิงนึง

เมื่อหัวใจมันได้ข่าว

ว่าอ้ายกับเขาพากันไปฮอดไสต่อไส

ต้องเจ็บอีกเคิงนึงเจ็บอีกเคิงนึง

บ่เหลือจักเคิงแม่นบ่อ้าย

เมื่ออ้ายเปลี่ยนไป

น้องต้องเจ็บเหมิดใจแมนบ่

 

เมื่ออ้ายเปลี่ยนไป

น้องต้องเจ็บเหมิดใจแมนบ่

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***