สาวผักกาดจอ

สราญรมย์แบน31 ส.ค. 2018

เนื้อเพลง

เพลง: สาวผักกาดจอ

ศิลปิน: สราญรมย์แบน

 

อ้ายปะน้องที่ต้นพยอม

น้องตี้มาอยู่กาด

น้องมาขายผักกาดจอ

อ้ายยอมฮับว่าอ้ายแอบผ่อน้อง

น้องตี้มาอยู่กาด

น้องคงมักผักกาดจอ

 

น้องก่อเอิ้นมาถามว่าอ้ายเอาแก๋งก่อ

อ้ายก่อเตวเข้าไปแต่ถามหายำหน่อ

อี่น้องก่อตอบบ่มี

มีก้าผักกาดจอ

ซักกำบ่อ

 

สุมาเต๊อะสุมาเต๊อะ

อ้ายมักยำหน่อ

สุมาเต๊อะสุมาเต๊อะ

อ้ายมักอ่องออ

สุมาเต๊อะสุมาเต๊อะ

แต๊แต๊มีตังค์บ่ปอ

ขอสุมาเต๊อะ

สุมาเต๊อะ

 

มาแหมวันที่ต้นพยอม

ขออ้ายขอโอกาส

อ้ายฮักสาวผักกาดจอ

 

น้องก่อเอิ้นมาถามว่าอ้ายเอาแก๋งก่อ

อ้ายก่อเตวเข้าไปแต่ขอเบอร์ได้ก่อ

อี่น้องก่อตอบบ่มี

มีก้าผักกาดจอ

ซักกำบ่อ

 

สุมาเต๊อะสุมาเต๊อะ

อ้ายมักยำหน่อ

สุมาเต๊อะสุมาเต๊อะ

อ้ายมักอ่องออ

สุมาเต๊อะสุมาเต๊อะ

แต๊แต๊มีตังค์บ่ปอ

น้อ

 

สุมาเต๊อะสุมาเต๊อะ

อ้ายมักยำหน่อ

สุมาเต๊อะสุมาเต๊อะ

อ้ายมักอ่องออ

สุมาเต๊อะสุมาเต๊อะ

แต๊แต๊มีตังค์บ่ปอ

ขอ

 

สุมาเต๊อะสุมาเต๊อะ

อ้ายมักยำหน่อ

สุมาเต๊อะสุมาเต๊อะ

อ้ายมักอ่องออ

สุมาเต๊อะสุมาเต๊อะ

แต๊แต๊มีตังค์บ่ปอ

ขอสุมาเต๊อะ

สุมาเต๊อะ

สุมาเต๊อะ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***