สิงห์คะนองลำ

มนต์แคน แก่นคูน, ไหมไทย ใจตะวัน23 มิ.ย. 2011

เนื้อเพลง

สิงห์คะนองลำ - มนต์แคน แก่นคูน (Monkan Kankoon)/ไหมไทย ใจตะวัน (Maithai Huajaisin)

Written by:สลา คุณวุฒิ/ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว

เขาฟังบอดี้สะแลม

 

เขาฟังบอดี้สะแลม

หมู่เฮามักแกมลูกคอหมอลำ

สิเฮ็ดหยังอยู่ก็ตา

ได้ยินเสียงลำแล้วทนบ่ได้

 

พรศักดิ์ สาธิต

โดยเฉพาะ มนต์แคน ไหมไทย

ศิริพร น้องจิน น้องต่าย

ได้ฟังยามใด๋ใจมันคะนอง

ได้ฟังยามใด๋ใจมันคะนอง

 

กะจังว่าของจริงนั่น

เป็นลูกอีสาน ใจมันมักหม่วน

หมู่บ่ซวนกะยังลุกขึ้นฟ้อน

 

ขึ้นฟ้อน เอ้ยขึ้นฟ้อน

ขึ้นฟ้อน โย๋ย้อนฮ่อนใส่แคน

ลำเต้ย ลำแพน ลำเพลินภูไท

ลำทุกสไตล์ คักใจจริงจริง

ลำสอย ลำซิ่ง แฮ่งมักหลาย

 

สาวรุ่นใหม่ เพิ่นหัวใจสตริง

แต่ลูกอีสานตัวจริง

คืออ้ายเป็นสิงห์คะนองลำ

 

เสียงแคนหย่าว

ใจมันห่าวด่องด่อง

 

เต้นกันไงง่อง

เมื่อเสียงกลองกระหน่ำ

 

ซุปเปอร์สตาร์

หน้าฮ้านหมอลำ

 

เป็นแฟนประจำ

สาวหมอลำยามบุญ

 

มาหม่วนเด้อน้อง

มาหม่วนนำกันเด้อน้อง

 

ลุกขึ้นมาฟ้อนนำกัน

จั๊กหน่อยบ่สาว

 

ลุกมาเด้อน้อง

มาหย่าวนำกันเด้อน้อง

 

เสียงลำเขาเอิ้น

ฟ้อนเซิ่นใส่กันจั๊กคราว

 

กะจั่งแม่นคูน เอาฮ้าย

มีบุญยามใด๋กะโทรเอิ้นกันแน

สิ แอ ละ แน

ไปจับจองหน้าฮ้าน

 

หน้าฮ้าน เอ้ยหน้าฮ้าน

หน้าฮ้าน

 

หลอยฟ้อนก่อนหมู่เลย

ไผสิว่าเชยล่ะ

เชิญเลยบ่แคร์

 

ขอเต้ยอีกแน

สิฟ้อนเซิ่นจั๊กคราว

เต้ยเชิญผู้สาว

ผมยาวชุดดำ

สิงห์คะนองลำ

สิพาเซิ้ง สิพา เซิ้ง

 

สาวรุ่นใหม่

เพิ่นหัวใจสตริง

แต่ลูกอีสานตัวจริง

คืออ้ายเป็นสิงห์คะนองลำ

 

เสียงแคนหย่าว

ใจมันห่าวด่องด่อง

 

เต้นกันไงง่อง

เมื่อเสียงกลองกระหน่ำ

 

ซุปเปอร์สตาร์

 

หน้าฮ้านหมอลำ

 

เป็นแฟนประจำ

สาวหมอลำยามบุญ

 

มาหม่วนเด้อน้อง

 

มาหม่วนนำกันเด้อน้อง

 

ลุกขึ้นมาฟ้อนนำกัน

จั๊กหน่อยบ่สาว

 

ลุกมาเด้อน้อง

 

มาหย่าวนำกันเด้อน้อง

 

เสียงลำเขาเอิ้น

ฟ้อนเซิ่นใส่กันจั๊กคราว

 

กะจั่งแม่นคูน เอาฮ้าย

มีบุญยามใด๋กะโทรเอิ้นกันแน

สิ แอ ละ แน

ไปจับจองหน้าฮ้าน

 

หน้าฮ้าน เอ้ยหน้าฮ้าน

หน้าฮ้าน

 

หลอยฟ้อนก่อนหมู่เลย

ไผสิว่าเชยล่ะ

เชิญเลยบ่แคร์

ขอเต้ยอีกแน

สิฟ้อนเซิ่นจั๊กคราว

เต้ยเชิญผู้สาว

ผมยาวชุดดำ

สิงห์คะนองลำ

 

สิพาเซิ้ง สิพา เซิ้ง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***