เงินหมื่น

1Mill25 พ.ค. 2019

เนื้อเพลง

เพลง: เงินหมื่น

ศิลปิน: 1MILL

 

ไอ้******

1 หมื่น 2 หมื่น 3 หมื่น 4 หมื่น 5 หมื่น

เงิน******จะนับให้หมด

เงิน******จะนับให้หมด

ไอ้******

1 หมื่น 2 หมื่น 3 หมื่น 4 หมื่น 5 หมื่น

เงิน******จะนับให้หมด

เงิน******จะนับให้หมด

ไอ้******

1 หมื่น 2 หมื่น 3 หมื่น 4 หมื่น 5 หมื่น

เงิน******จะนับให้หมด

เงิน******จะนับให้หมด

 

 

***ไม่มีเวลาที่จะมาคุยกับ***