สามเณรใจสิงห์

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์5 ต.ค. 2010

เนื้อเพลง

เพลง: สามเณรใจสิงห์

ศิลปิน: พงษ์ศิทธิ์ คำภีร์

เด็กน้อยได้สัมผัสชายผ้าเหลือง

ให้อิ่มใจเหลือเกิน

เฝ้ารบเร้าบิดรมารดา

อยากศึกษาพระธรรมให้ขึ้นใจ

เป็นเณรน้อยดังปราถนา

เอาองค์พระสัมมายึดเหนี่ยวจิตใจ

ฉุดรั้งมารดาให้หรดพ้น

ค้นหาทางธรรมให้บิดา

เป็นสามเณรใจสิงห์

เป็นสายธารธรรม แห่งแผ่นดิน

เป็นสามเณรใจสิงห์

เป็นค่าแห่งพระพุทธองค์

ดั่งแสงตะเกียงดับความมืดครึ้ม

แผ่พระธรรมจนสิ้นลมหายใจ

ชายผ้าเหลืองไหวพลิ้วปลิวไสว

หนักแน่นในหัวใจทุกคน

เป็นสามเณรใจสิงห์

เป็นสายธารธรรม แห่งแผ่นดิน

เป็นสามเณรใจสิงห์

เป็นค่าแห่งพระพุทธองค์

ใจสิงห์ ใจสิงห์ สามเณรใจสิงห์

ใจสิงห์ ใจสิงห์ สามเณรใจสิงห์

ใจสิงห์ ใจสิงห์ สามเณรใจสิงห์

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***