นางใจ

ก๊อท จักรพันธ์20 ม.ค. 2011

เนื้อเพลง

นางใจ - ก๊อท จักรพันธ์ (Jakrapun Kornburiteerachote)

เธอเป็นนางพิมของใครมาก่อน

 

คนทั่วทั้งนคร เขาก็รู้ทั่วไป

 

ฉันรักเธอ

 

ไม่เคยคิดแคลงแหนงใจ

 

รักเธอตลอดไป

 

เทิดไว้อยู่เหนือชีวา

 

จะเป็นวันทองของใครก็ช่าง

 

เธอย่อมเหนือร้อยนาง

 

ฉันเคยคิดใฝ่หา

 

แม้ทุกคน

 

ประณามหยามเธอเรื่อยมา

 

ฉันเองยังศรัทธา

 

รักเธอนั้นเป็นอาจิณ

 

จงเพ่งดู ดวงใจแห่งฉัน

 

จะเห็นในนั้น

 

เจิ่งนองล้วนกระแสสินธุ์

 

กระแสธารใจ

 

ฉันมีให้อาบ มีให้ดื่มกิน

 

มีให้ล้างมลทิน

 

ที่เคยเปื้อนเรือนกาย

 

มาเป็นนางใจของฉันดีกว่า

 

ลืมเรื่องแล้วแล้วมา

 

ลบมันเสียให้หาย

 

ฉันรักเธอ

 

แน่นอนไม่มีวันหน่าย

 

แม้เธอจะผ่านชาย

 

ร้อยชายฉันยังรักเธอ

 

มาเป็นนางใจของฉันดีกว่า

 

ลืมเรื่องแล้วแล้วมา

 

ลบมันเสียให้หาย

 

ฉันรักเธอ

 

แน่นอนไม่มีวันหน่าย

 

แม้เธอจะผ่านชาย

 

ร้อยชายฉันยังรักเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***