เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก

Silly Fools8 ก.ค. 2010

เนื้อเพลง

เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก - Silly Fools (ซิลลี่ ฟูลส์)

เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับหัวใจ

 

มันเกี่ยวกับที่ว่างข้างใน ที่เก็บไว้ให้เธอคนเดียว

 

มันเกี่ยวกับความหวาน ฝันหวานอยู่อย่างนั้น

 

มันเกี่ยวกับความฝัน ที่มันเกิดขึ้นกับฉันคนเดียว

 

แม้ฉันทำทุกสิ่ง เพื่อให้เธอไม่ทิ้งฉันไป

 

แม้ฉันทำทุกอย่าง เผื่อมีทางจะรั้งเธอไว้

 

แต่ทั้งที่ร่ำร้อง เธอก็ไม่เหลียวมอง ร่ำร้องจะไปให้ห่าง

 

คำพูดที่เคยหวาน กลับเป็นคำถากถาง

จนห้ามน้ำตากลั้นไม่ไหว

 

แต่ทั้งที่ร่ำร้อง เธอก็ไม่เหลียวมอง ร่ำร้องจะไปให้ห่าง

 

คำพูดที่เคยหวาน กลับเป็นคำถากถาง

จนห้ามน้ำตากลั้นไม่ไหว

 

เรื่องราวมันแปลกนัก ถึงแม้รักเธอก็ไป

 

กล้ำกลืนเก็บเอาไว้ ความในใจเก็บเอาไว้คนเดียว

 

แม้ฉันทำทุกสิ่ง เพื่อให้เธอไม่ทิ้งฉันไป

 

แม้ฉันทำทุกอย่าง เผื่อมีทางจะรั้งเธอไว้

 

แต่ทั้งที่ร่ำร้อง เธอก็ไม่เหลียวมอง ร่ำร้องจะไปให้ห่าง

 

คำพูดที่เคยหวาน กลับเป็นคำถากถาง

จนห้ามน้ำตากลั้นไม่ไหว

 

แต่ทั้งที่ร่ำร้อง เธอก็ไม่เหลียวมอง ร่ำร้องจะไปให้ห่าง

 

คำพูดที่เคยหวาน กลับเป็นคำถากถาง

จนห้ามน้ำตากลั้นไม่ไหว

 

เรื่องราวมันแปลกนัก ถึงแม้รักเธอก็ไป

 

กล้ำกลืนเก็บเอาไว้ ความในใจเก็บเอาไว้คนเดียว

 

แต่ทั้งที่ร่ำร้อง เธอก็ไม่เหลียวมอง ร่ำร้องจะไปให้ห่าง

 

คำพูดที่เคยหวาน กลับเป็นคำถากถาง

จนห้ามน้ำตากลั้นไม่ไหว

 

แต่ทั้งที่ร่ำร้อง เธอก็ไม่เหลียวมอง ร่ำร้องจะไปให้ห่าง

 

คำพูดที่เคยหวาน กลับเป็นคำถากถาง

 

จนห้ามน้ำตากลั้นไม่ไหว

 

แต่ทั้งที่ร่ำร้อง เธอก็ไม่เหลียวมอง ร่ำร้องจะไปให้ห่าง

 

คำพูดที่เคยหวาน กลับเป็นคำถากถาง

 

จนห้ามน้ำตากลั้นไม่ไหว

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***