ไม่มีวันท้อ

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์12 ต.ค. 2016

เนื้อเพลง

ไม่มีวันท้อ - พงษ์สิทธ์ คำภีร์

 

Written by:พงษ์สิทธ์ คำภีร์

 

เราจะก้าวเดินไปพร้อมๆกัน

 

มุ่งสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่

 

ให้เพื่อนเดินนำทาง

เราจะก้าวตามไป

 

เอาหลังพิงไหล่ไปด้วยกัน

 

สุขเราร่วมเสพทุกข์ร่วมต้านทาน

 

ล้มลงคลุกคลานลุกขึ้นใหม่

 

เพราะว่าเรามีเรา

ร้อยรักทุกน้ำใจ

สู่จุดมุ่งหมายที่เดียวกัน

 

ไม่มีวันท้อ

 

ไม่มีวันถอย

 

ไม่มีวันเหงาเพื่อนมีเรา

 

กั้นเป็นกำแพง

 

แข็งแกร่งให้พิงเอา

หัวใจของเราเกี่ยวกันไว้

 

กั้นเป็นกำแพง

แข็งแกร่งให้พิงเอา

หัวใจของเราเกี่ยวกันไว้

 

ส่งนำเพื่อนไปสู่ปลายทาง

 

ส่งนำเพื่อนไปสู่ปลายทาง

 

ส่งนำเพื่อนไปสู่ปลายทาง

 

เราจะก้าวเดินไปพร้อมๆกัน

 

มุ่งสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่

 

เพื่อนจงเดินนำทาง

 

เราจะก้าวตามไป

 

เอาหลังพิงไหล่ไปด้วยกัน

 

สุขเราร่วมเสพทุกข์ร่วมต้านทาน

 

ล้มลงคลุกคลานลุกขึ้นใหม่

 

เพราะว่าเรามีเรา

ร้อยรักทุกน้ำใจ

สู่จุดมุ่งหมายที่เดียวกัน

 

ไม่มีวันท้อ

 

ไม่มีวันถอย

 

ไม่มีวันเหงาเพื่อนมีเรา

 

กั้นเป็นกำแพง

 

แข็งแกร่งให้พิงเอา

 

หัวใจของเราเกี่ยวกันไว้

 

ส่งนำเพื่อนไปสู่ปลายทาง

 

ส่งนำเพื่อนไปสู่ปลายทาง

 

ส่งนำเพื่อนไปสู่ปลายทาง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***