ที่รักเรารักกันไม่ได้

สายัณห์ สัญญา29 ส.ค. 2018

เนื้อเพลง

 

ที่รักเรารักกันไม่ได้ - สายัณห์ สัญญา

Written by:Ocean Media/Anonymous

 

ชาตินี้ที่รัก

 

เราคงรักกัน ไม่ได้

 

เพราะว่าหัวใจ

 

ของเธอนั้นมีเจ้าของ

 

เพราะเธอมีคู่

 

อยุ่แล้วไม่อยากใฝ่ปรอง

 

ไม่อยากจะเรียกจะร้อง

 

ให้เธอนั้นมาเคียงใกล้

 

หัวใจหม่นหมอง

 

ร่ำร้องหาเธอเช้าค่ำ

 

แสนจะระกำ

 

น้ำตาไม่มีจะไหล

 

คิดลืมแล้วนี่

 

แต่แล้วก็สุดอาลัย

 

สุดห้ามหักใจไม่ไหว

 

เพราะว่าหัวใจ

 

ฉันเป็นทาสเธอ

 

ฉันรักเธอ

 

ยิ่งกว่าใครใคร

 

เธอจะรู้หรือไม่

 

ว่าใจฉันมั่นเสมอ

 

ถึงจะมี

 

หญิงอื่นที่ดีกว่าเธอ

 

ยังมั่นต่อเธอเสมอ

 

เพราะฉันรักเธอยิ่งนัก

 

ชาตินี้ที่รัก

 

เราคงรักกันไม่ได้

 

แม้ว่าหัวใจ

 

ของเรารักกันยิ่งนัก

 

เพราะเธอมีคู่

 

อยู่แล้วเธออย่ามารัก

 

แม้หากชาติหน้ามีรัก

 

ขอเป็นคนรัก

คนแรก ของเธอ

 

ชาตินี้ที่รัก

 

เราคงรักกัน ไม่ได้

 

แม้ว่าหัวใจของเรา

รักกันยิ่งนัก

 

เพราะเธอมีคู่อยุ่แล้ว

 

เธออย่ามารัก

 

แม้นหากชาติหน้ามีรัก

 

ของเป็นคนรัก

 

คนแรกของเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***