Paradise (Album Version)

เบลล์ นันทิตา27 ก.ค. 2012

เนื้อเพลง

Paradise - เบลล์ นันทิตา ฆัมภิรานนท์ (Belle Nuntita Khamphiranon)

Written by:Narong Deacha/Panithi Lertudomthana

เปรียบดั่งสวรรค์

ได้มอบของขวัญ

 

ที่ไม่เคยฝันว่าจะมีสักวัน

 

ที่ได้อยู่กับเธอ

 

สุขใจแค่ไหน

 

อุ่นใจแค่ไหน

 

เมื่อเวลานี้ฉันมีเธอ

ฉันมีเธอ

เธอเดินอยู่ข้างเคียง

 

ไม่มีวันไปจากเธอ

 

จะมีกี่คน

ที่ทำให้ฝันเหมือนความจริง

 

จะมีกี่คนที่พาพบสิ่งที่ตามหา

 

จะมีกี่คน

ที่คอยกางร่มเมื่อฝนมา

 

ถ้าใครคนนั้นไม่ใช่เธอ

 

ภาพดีดี

ที่เธอให้ฉันแม้ตอนหลับตา

 

ยิ่งทำให้ฉันมั่นใจ

ให้ฉันเข้าใจ

 

ว่าเธอ

 

เปรียบดั่งสวรรค์

ได้มอบของขวัญ

 

ที่ไม่เคยฝันว่าจะมีสักวัน

 

ที่ได้อยู่กับเธอ

 

สุขใจแค่ไหน

 

อุ่นใจแค่ไหน

 

เมื่อเวลานี้ฉันมีเธอ

ฉันมีเธอ

 

เธอเดินอยู่ข้างเคียง

 

ไม่มีวันไปจากเธอ

 

จะมีกี่วันที่ต้องทน

เหงาข้างหน้าต่าง

 

จะมีกี่ทาง

ที่ต้องพบผ่านกับปัญหา

 

จะมีกี่ครั้ง

ที่เราหยุดเหมือนไม่มีค่า

 

ถ้าในวันนั้นไม่พบเธอ

 

ภาพดีดี

ที่เธอให้ฉันแม้ตอนหลับตา

 

ยิ่งทำให้ฉันมั่นใจ

ให้ฉันเข้าใจ

ว่าเธอ

 

เปรียบดั่งสวรรค์

ได้มอบของขวัญ

 

ที่ไม่เคยฝันว่าจะมีสักวัน

ที่ได้อยู่กับเธอ

 

สุขใจแค่ไหน

 

อุ่นใจแค่ไหน

 

เมื่อเวลานี้ฉันมีเธอ

ฉันมีเธอ

 

เธอเดินอยู่ข้างเคียง

 

ไม่มีวันไปจากเธอ

 

ภาพดี ๆ

ที่เธอให้ฉันแม้ตอนหลับตา

 

ยิ่งทำให้ฉันมั่นใจ

ให้ฉันเข้าใจว่าเธอ

 

เปรียบดั่งสวรรค์

ได้มอบของขวัญ

ที่ไม่เคยฝันว่าจะมีสักวัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***