รักเก้อ

สายัณห์ สัญญา30 พ.ย. 1986

เนื้อเพลง

รักเก้อ - สายัณห์ สัญญา

Written by:สายัณห์ สัญญา

 

เสียดายรักเก้อ

 

หลงรักเธอ

 

แล้วเธอมาเปลี่ยนใจ

 

สู้สุดทนแก้ไข

 

เธอมีรักใหม่

 

ทำให้พี่เสียน้ำตา

 

เสียดายรักเก่า

 

หลงรักเจ้า

 

เฝ้าซื่อสัตย์เรื่อยมา

 

ปวดใจหนักหนา

 

เมื่อเธอมา

 

รับรักเวียนเปลี่ยนไป

 

หลงรักเธอเจียนบ้า

 

ถึงใครจะด่าถึงใครถ้าว่า

 

อย่างไร

 

แต่เธอดูถูกน้ำใจ

 

ไปมี รักใหม่

 

รู้ไหมใครเสียน้ำตา

 

เสียดายรักเก้อหลงรักเธอ

 

รักเธอเท่าชีวา

 

สุดน้อยใจหนักหนา

 

ในเมื่อเธอมา

 

เห็นคนอื่น เขาดี

 

หลง รักเธอเจียนบ้า

 

ถึงใครจะด่าถึงใครถ้าว่า

 

อย่างไร

 

แต่ เธอดูถูกน้ำใจ

 

ไปมี รักใหม่

 

รู้ไหมใครเสียน้ำตา

 

เสียดายรักเก้อ

 

หลงรักเธอ

 

รักเธอเท่าชีวา

 

สุดน้อยใจหนักหนา

 

ในเมื่อเธอมา

 

เห็นคนอื่น

 

เขาดี

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***