สักเท่าใด

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์12 ต.ค. 2016

เนื้อเพลง

สักเท่าใด - พงษ์สิทธ์ คำภีร์

Written by:พงษ์สิทธ์ คำภีร์

 

ใครจะนับดาวบนฟ้าดาษดื่น

 

ใครจะนับคลื่นทุกคลื่นซัดฝั่ง

 

โลกมันกว้างใหญ่เหลือเกิน

 

ฟ้าอันกว้างใหญ่ไม่อาจหยั่งถึง

สิ่งใดที่เห็น

ก็ล้วนเป็นไป

จะหมายจะคว้า

จะหายึดเหนี่ยว

ก็คนเราตัวเล็กนิดเดียว

 

ต้องเก็บเกี่ยวสักเท่าใด

 

จะได้มา

 

จะไปให้ถึงความฝัน

 

แต่มันไม่มีจุดหมายสักเท่าใด

สักเท่าใด

สักเท่าใด สักเท่าใด

จะได้มา

 

จะเก็บเอาดาวให้หมดฟ้า

 

ก็เกินกว่าความเป็นไปสักเท่าใด

 

สักเท่าใด

สักเท่าใด

สักเท่าใดจะพอใจ

 

ใครจะนับดาวบนฟ้าดาษดื่น

ใครจะนับคลื่นทุกคลื่นซัดฝั่ง

 

โลกมันกว้างใหญ่เหลือเกิน

 

หลอกคนให้หลงเพลินกับภาพลวง

 

จะไปให้ถึงความฝัน

 

แต่มันไม่มีจุดหมายสักเท่าใด

สักเท่าใด

สักเท่าใด สักเท่าใด

จะได้มา

 

จะเก็บเอาดาวให้หมดฟ้า

 

ก็เกินกว่าความเป็นไปสักเท่าใด

 

สักเท่าใด

จะพอใจ

 

ใครจะนับดาวบนฟ้าดาษดื่น

ใครจะนับคลื่นทุกคลื่นซัดฝั่ง

 

ก็คนเราเล็กนิดเดียว

 

เป็นเพียงเศษเสี้ยวของโลก

 

เท่านั้น

 

เท่านั้น

 

เท่านั้น

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***