หรือเข้าสู่ระบบ

อาสาเจ็บ (สู่กันโล้ดสี)

ขันโตก ตัวเต็ง, ตั๊กแตน ชลดา26 ก.พ. 2019
เนื้อเพลง

เพลง: อาสาเจ็บ (สู่กันโล้ดสี)

ศิลปิน: ขันโตก ตัวเต็ง, ตั๊กแตน ชลดา

 

สิ่งที่ผ่านมานั้นให้ถือว่าน้องบ่ดีพอ

เซาส่าเนาะหากฝืนต่อน้องคงสิเจ็บหลาย

แต่ก่อนที่น้องบ่มีอ้าย

ยังบ่ตายยังหายใจอยู่

แต่มื้อนี้แค่อ้ายบ่อยู่

เป็นหยังบ่ฮุ้สิเป็นสิตาย

ฮักน้องกะฮักเบิดใจ

ที่ฮ้องให้กะย้อนว่าน้องฮัก

เสียน้ำตามาตั้งกี่ครั้งกะยังบ่จื่อ

ที่ผ่านมาบ่แม่นบ่ฮุ้

ที่ทนอยู่ทั้งๆที่อ้ายบ่เคยสนใจ

จากมื้อนี้น้องสิขอลาไกลสิบ่มาให้เห็น

มื้อนี้ขาดอ้ายกะบ่ตายกะแค่เสียเส้น

ถ้าฮักต่อกะส่ำของเล่นที่เขาบ่ฮัก

ทุ่มเทให้เบิดทุกอย่าง

เฮากะใด้เป็นแค่ทางผ่าน

กับความฮักฮ้างๆกับความ****

สู่กันโลดสีถ้าน้องบ่ดีกะถิ่มน้องสา

บ่ต้องบอกเลิกดอกหนา

น้องขออาสาไปเอง

ฮักกันโลดถ้าอ้ายสบายใจ

ฮักกันสาน้องสิยอมหลีกทางให้

แต่ก่อนยังบ่มีอ้าย

ยังบ่ตายยังหายใจอยู่

 

 

ฮักน้องกะฮักเบิดใจ

ที่ฮ้องให้กะย้อนว่าน้องฮัก

เสียน้ำตามาตั้งกี่ครั้งกะยังบ่จื่อ

ที่ผ่านมาบ่แม่นบ่ฮุ้

ที่ทนอยู่ทั้งๆที่อ้ายบ่เคยสนใจ

จากมื้อนี้น้องสิขอลาไกลสิบ่มาให้เห็น

มื้อนี้ขาดอ้ายกะบ่ตายกะแค่เสียเส้น

ถ้าฮักต่อกะส่ำของเล่นที่เขาบ่ฮัก

ทุ่มเทให้เบิดทุกอย่าง

เฮากะใด้เป็นแค่ทางผ่าน

กับความฮักฮ้างๆกับความ****

สู่กันโลดสีถ้าน้องบ่ดีกะถิ่มน้องสา

บ่ต้องบอกเลิกดอกหนา

น้องขออาสาไปเอง

ฮักกันโลดเด้ออ้ายสบายใจ

ฮักกันสาน้องสิยอมหลีกทางให้

แต่ก่อนยังบ่มีอ้าย

กะยังบ่ตายยังหายใจอยู่

 

แต่ก่อนยังบ่มีอ้าย

กะยังบ่ตายยังหายใจอยู่

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***