ลบได้แต่เบอร์

เย็นจิตร พรเทวี30 เม.ย. 2015

เนื้อเพลง

ลบได้แต่เบอร์ - เย็นจิตร พรเทวี

 

Written by:เย็นจิตร พรเทวี

 

สาบานก็ได้

 

จิลบจากใจ

 

ลบได้แต่เบอร์

 

คิดแล้วสองเราไม่น่ามาเจอ

 

คืนนั้นที่เธอไปแลหนังเดียว

 

สิบปีที่จาก

 

พี่บอกรักมาก

 

รักอย่างแน่นเหนียว

 

นี่ถ้าไม่พบงานหนังน้องเดียว

 

พี่คงต้องเที่ยว

 

ตามหาแต่เธอ

 

พบแล้วมาจาก

 

ที่แยกความรักออกไปจากใจ

 

ความสุขที่มีไม่ทันเท่าใด

 

สี่ห้องหัวใจแยกไปจากเธอ

 

ไม่รักไม่ว่า

 

อย่าหยามน้ำหน้าเวลามาเจอ

 

ควงใครให้เห็น

หรือเป็นเมียเธอ

 

น้ำตาไหลเอ่อเพราะเธอมาลวง

 

รักเขาข้างเดียว

เหมือนข้าวเหนียวนึ่ง

 

น้ำท่วมไม่ถึง

 

รักจึงมีอันพังลง

 

เหนียวไม่ถึงน้ำ

 

เหมือนรักหวาน

กลายเป็นความขม

 

กลับกลายเป็นมีดสองคม

 

ฟันจมลงกลางหัวใจ

 

ลบไหรลบได้

 

ลบเธอจากใจ

ยากไหรพันนี้

 

เจ็บแล้วไม่จำอิทำพรือดี

 

หรือรักหนนี้คงไม่มีบุญ

 

หวังเพียงแต่ว่า

 

ชาติหน้าบุญคงเกื้อหนุน

 

ให้พี่โชคดีน้องไม่มีบุญ

 

รักเราขาดทุน

 

เพราะคนหลายใจ

 

รักเขาข้างเดียว

 

เหมือนข้าวเหนียวนึ่ง

 

น้ำท่วมไม่ถึง

 

รักจึงมีอันพังลง

 

เหนียวไม่ถึงน้ำ

 

เหมือนรักหวาน

กลายเป็นความขม

 

กลับกลายเป็นมีดสองคม

 

ฟันจมลงกลางหัวใจ

 

ลบไหรลบได้

 

ลบเธอจากใจ

ยากไหรพันนี้

 

เจ็บแล้วไม่จำอิทำพรือดี

 

หรือรักหนนี้คงไม่มีบุญ

 

หวังเพียงแต่ว่า

 

ชาติหน้าบุญคงเกื้อหนุน

 

ให้พี่โชคดีน้องไม่มีบุญ

 

รักเราขาดทุน

 

เพราะคนหลายใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***