พ่อ-แม่-ลูก

Silly Fools10 ต.ค. 2013

เนื้อเพลง

พ่อ-แม่-ลูก - Silly Fools (ซิลลี่ ฟูลส์)

ต้องคอยถามหัวใจ

 

เพราะเป็นปัญหาที่มันค้างคาใจฉัน

 

มีเงินก็เก็บไว้

 

เหมือนมีปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้

 

ลูก ๆ

ก็ร้องขอเสาร์นี้พาเที่ยวหน่อย

 

ลูก ๆ

อยากขอเวลาและคงไม่นาน

 

ในตอนสุดท้ายนั้น

 

ทุกครั้งก็มีข้ออ้าง

คุณพ่อไม่ว่างและคุณแม่

คุณแม่นั้นต้องทำงาน

 

พ่อแม่ช่วยผมที ได้ไหม

 

ช่วยมองดูโลกที่มี ได้ไหม

 

ทำเงินไปทั้งที ใช้มัน

ก็ดี ดีกว่าเก็บไว้อย่างนี้

 

แค่นั้น

จิตใจคุณก็มีเพียงแค่เงิน

ที่ทำไปก็ได้เพียงแค่นั้น

จะทำไปทำไมถ้าคุณเองไม่รู้จักใช้

 

แค่นั้น

จิตใจคุณก็มีเพียงแค่เงิน

ที่ทำไปก็ได้เพียงแค่นั้น

จะทำไปทำไม

ถ้าคุณเองไม่รู้จักใช้

 

แค่นั้น

จิตใจคุณก็มีเพียงแค่เงิน

ที่ทำไปก็ได้เพียงแค่นั้น

จะทำไปทำไม

ถ้าคุณเองไม่รู้จักใช้

 

แค่นั้น

จิตใจคุณก็มีเพียงแค่เงิน

ที่ทำไปก็ได้เพียงแค่นั้น

จะทำไปทำไม

ถ้าคุณเองไม่รู้จักใช้

 

พ่อแม่ช่วยผมที ได้ไหม

 

ช่วยมองดูโลกที่มี ได้ไหม

 

ทำเงินไปทั้งที ใช้มัน

ก็ดี ดีกว่าเก็บไว้อย่างนี้

 

แค่นั้น

จิตใจคุณก็มีเพียงแค่เงิน

ที่ทำไปก็ได้เพียงแค่นั้น

จะทำไปทำไม

ถ้าคุณเองไม่รู้จักใช้

 

แค่นั้น

จิตใจคุณก็มีเพียงแค่เงิน

ที่ทำไปก็ได้เพียงแค่นั้น

จะทำไปทำไม

ถ้าคุณเองไม่รู้จักใช้

 

แค่นั้น

จิตใจคุณก็มีเพียงแค่เงิน

ที่ทำไปก็ได้เพียงแค่นั้น

จะทำไปทำไม

ถ้าคุณเองไม่รู้จักใช้

 

แค่นั้น

จิตใจคุณก็มีเพียงแค่เงิน

ที่ทำไปก็ได้เพียงแค่นั้น

จะทำไปทำไม

ถ้าคุณเองไม่รู้จักใช้

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***