ร้องเล่นเต้นรำ

คณะนักร้องเด็ก26 ก.ย. 2014

เนื้อเพลง

 

ร้องเล่นเต้นรำ - คณะนักร้องเด็ก

Written by:เพลงเด็ก

 

แตะ แตะ แตะ

 

แล้วตบมือ

 

แตะ แตะ แตะ

 

แล้วตบมือ

 

ชูแขนทั้งสองไว้

 

แล้วก็หมุนไปให้รอบตัว

 

ตบ ตบ ตัก

 

แล้วยักเอว

 

ตบ ตบ ตัก

 

แล้วยักเอว

 

เกาะแขนทั้งสองไว้

 

แล้วส่ายตัวเราให้ขึ้นลง

 

สลัดแขน

 

แล้วตบมือ

 

สลัดแขน

 

แล้วตบมือ

 

ชูแขนทั้งสองไว้

 

แล้วก็หมุนไปให้รอบตัว

 

ผงกหัว แล้วยักเอว

 

ผงกหัว แล้วยักเอว

 

เกาะแขนทั้งสองไว้

 

แล้วส่ายตัวเราให้ขึ้นลง

 

แตะ แตะ แตะ

 

แล้วตบมือ

 

แตะ แตะ แตะ

 

แล้วตบมือ

 

ชูแขนทั้งสองไว้

 

แล้วก็หมุนไปให้รอบตัว

 

ตบ ตบ ตัก

 

แล้วยักเอว

 

ตบ ตบ ตัก

 

แล้วยักเอว

 

เกาะแขนทั้งสองไว้

 

แล้วส่ายตัวเราให้ขึ้นลง

 

สลัดแขนหัว

 

แล้วตบมือ

 

สลัดแขนหัว

 

แล้วตบมือ

 

ชูแขนทั้งสองไว้

 

แล้วก็หมุนไปให้รอบตัว

 

ผงกหัว แล้วยักเอว

 

ผงกหัว แล้วยักเอว

 

เกาะแขนทั้งสองไว้

 

แล้วส่ายตัวเราให้ขึ้นลง

 

แตะ แตะ แตะ

 

แล้วตบมือ

 

แตะ แตะ แตะ

 

แล้วตบมือ

 

ชูแขนทั้งสองไว้

แล้วก็หมุนไปให้รอบตัว

 

ตบ ตบ ตัก

 

แล้วยักเอว

 

ตบ ตบ ตัก

แล้วยักเอว

 

เกาะแขนทั้งสองไว้

 

แล้วส่ายตัวเราให้ขึ้นลง

 

สลัดแขนหัว

 

แล้วตบมือ

 

สลัดแขนหัว

 

แล้วตบมือ

 

ชูแขนทั้งสองไว้

 

แล้วก็หมุนไปให้รอบตัว

 

ผงกหัว แล้วยักเอว

 

ผงกหัว แล้วยักเอว

 

เกาะแขนทั้งสองไว้

 

แล้วส่ายตัวเราให้ขึ้นลง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***