เธอ เธอ เธอ Mr.Lazy feat.ที JETSET’ER

Mr.Lazy27 ก.ย. 2012

เนื้อเพลง

 

 

เธอ เธอ เธอ Mr.Lazy feat.ที JETSET’ER - Mr.Lazy

Written by:อนุรักษ์ แซ่ลี้/TK Team

 

เพลงเดิมที่ฟัง

ทำไมยิ่งฟังยิ่งเพราะ

 

มองไปรอบตัว

อะไรก็ดูงดงาม

 

เธอเป็นเหมือน

คำตอบ

 

ก่อนนั้นที่ตั้งคำถาม

 

ว่าความรักแท้

ยังมีอยู่ไหม

 

เธอทำให้คน

เหน็ดเหนื่อย

ได้มีแรงใจ

 

ทำคนที่เคยเดียวดาย

ให้หลับฝันดี

 

เธอทำให้ฝันเดิม

 

ที่ฉันเคยมีก่อนนี้

 

กลายเป็นเรื่องจริง

แค่เพียงเมื่อฉัน

 

มองไปเจอ

เธอ เธอ เธอ

เธอ เธอ เธอ

เธอที่อยู่ข้างกัน

ทุกวัน

 

แค่มีเธอ

เธอ เธอ เธอ เธอ เธอ

ก็ไม่ขออะไรทั้งนั้น

 

หนึ่งใจนี้ที่มี

 

รู้ไว้เถอะ

เธอคือเจ้าของมัน

 

แค่มีกันและกัน

 

วันนี้ก็ดีมากมาย

 

เธอทำให้เช้าที่มี

 

อยากตื่นลืมตา

 

เธอทำให้ทุกเวลา

 

หลับตาฝันดี

 

เธอทำให้ฉันมอง

 

ว่าโลกใบเดิมใบนี้

 

มันยังสวยดี

และงามแค่ไหน

 

เธอทำให้คนที่ปิด

กับคำว่ารัก

 

เธอทำให้ฉันรู้จัก

 

และเปิดหัวใจ

 

เธอทำให้คนหนึ่ง

 

ชีวิตที่เคยวุ่นวาย

 

มีความมั่นใจ

 

และพร้อม

จะฝากมันไปกับ

 

เธอ เธอ เธอ

เธอ เธอ เธอ

เธอที่อยู่ข้างกัน

ทุกวัน

 

แค่มีเธอ

เธอ เธอ เธอ เธอ เธอ

ก็ไม่ขออะไรทั้งนั้น

 

หนึ่งใจนี้ที่มี

 

รู้ไว้เถอะ

เธอคือเจ้าของมัน

 

แค่มีกันและกัน

 

วันนี้ก็ดีมากมาย

 

เธอ เธอ เธอ

เธอ เธอ เธอ

เธอที่อยู่ข้างกันทุกวัน

 

แค่มีเธอ

เธอ เธอ เธอ เธอ เธอ

ก็ไม่ขออะไรทั้งนั้น

 

หนึ่งใจนี้ที่มี

 

รู้ไว้เถอะ

เธอคือเจ้าของมัน

 

แค่มีกันและกัน

 

วันนี้ก็ดีมากมาย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***