ทิ้งนามาสร้างฝัน

มนต์แคน แก่นคูน24 เม.ย. 2009

เนื้อเพลง

ทิ้งนามาสร้างฝัน - มนต์แคน แก่นคูน

Written by:บัญญัติ โพธิ์รัตน์โส

 

ฝนถิ่มฟ้า

 

เมื่อกลางพรรษา

น้ำนาเหือดหาย

 

ปลาข่อนดิ้นตาย

 

ควายบักตู้เคี้ยวเอื้องเฟืองแห้ง

 

นกแจนแวนฮ้อง

 

งอยง่าก้านของส่งข่าวฝนแล้ง

 

ตกไกลแล้วน้องานแต่ง

 

นากะแล้งเงินแห้งกระเป๋า

 

มันอุกอั่งเอ้า

 

ข้าวอยู่เล้าเหลือน้อยร่อยหรอ

 

ธกสเพิ่นมาย่อขอคืนเงินเก่า

 

อยู่บ้านบ่ได้

 

ไปหาทำงานมาใช้หนี้เขา

 

ค่าดองคึดต่อขายข้าว

 

เลยบ่สมเว้านำเจ้าจั๊กหน่อย

 

กระเป๋าเสื้อผ้า

 

พาดขึ้นใส่บ่าอำลานาร้าง

 

รถแล่นตามทาง

 

ส่องนอกหน้าต่าง

นั่งเหม่อใจลอย

 

บ่ฮู้มื้อใด๋

 

สิได้คืนมาหาคนที่คอย

 

ชีวิต บ่ มีสิทธิ์ถอย

 

คือจอกแหนลอย

 

ไปตามน้ำไหล

 

ต่อจากนี้ไป

 

ความหวังตั้งไว้

 

ฝากโชคชะตา

 

ดิ้นรนค้นหา

 

ทางข้างหน้าจั๊กเป็นจังใด๋

 

แม่นได้คือเว้า

 

สิฟ้าวคืนมาตามสัญญาไว้

 

หากเทวดาเห็นใจ

 

กะคงสิได้ดีดั่งที่ฝัน

 

กระเป๋าเสื้อผ้า

 

พาดขึ้นใส่บ่าอำลานาร้าง

 

รถแล่นตามทาง

 

ส่องนอกหน้าต่าง

 

นั่งเหม่อใจลอย

 

บ่ฮู้มื้อใด๋

 

สิได้คืนมาหาคนที่คอย

 

ชีวิตบ่มีสิทธิ์ถอย

 

คือจอกแหนลอย

 

ไปตามน้ำไหล

 

ต่อจากนี้ไป

 

ความหวังตั้งไว้

 

ฝากโชคชะตา

 

ดิ้นรนค้นหา

 

ทางข้างหน้าจั๊กเป็นจังใด๋

 

แม่นได้คือเว้า

 

สิฟ้าวคืนมาตามสัญญาไว้

 

หากเทวดาเห็นใจ

 

กะคงสิได้ดีดั่งที่ฝัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***