จักรยานสีแดง

Loso6 ต.ค. 2011

เนื้อเพลง

จักรยานสีแดง - Loso (โลโซ)

Written by:เสกสรรค์ ศุขพิมาย

 

เส้นทางที่เรา

จะมุ่งไป

 

เรื่องราวมากมาย

ในชีวิต

 

หนทางที่เดิน

 

ฉันลิขิตเอง เอง

 

คือความสดใสของ

วัยรุ่น

 

วุ่นวายก็มี

ในบางครั้ง

 

ฉันกำหนดเอง

 

ในเส้นทางเดิน

 

ของใจ

 

เหมือนจักรยาน

 

ขี่เองไม่มี

ใครมา ลากไป

ทางเดินของใคร

 

ของมัน

และฉันกับเธอ

จะไปด้วยกัน

ขี่ไปพร้อมกัน

จักรยานสีแดง

 

ฝันที่อยู่ไกล

 

ในใจมี

 

แม้นานกี่ปี

 

จะไปถึง

 

ยากเย็นแค่ไหน

ไม่คำนึง

จะไป เจอวันที่สวยงาม

 

เหมือนจักรยาน

ขี่เองไม่มี

 

ใครมา ลากไป

 

ทางเดินของใคร

ของมัน

 

และฉันกับเธอ

จะไปด้วยกัน

ขี่ไปพร้อมกัน

จักรยานสีแดง

 

ฝันที่อยู่ไกล

 

ในใจมี

 

แม้นานกี่ปี

 

จะไปถึง

 

ยากเย็นแค่ไหน

 

ไม่คำนึง

จะไป เจอวันที่สวยงาม

 

เหมือนจักรยาน

ขี่เองไม่มี

ใครมา ลากไป

 

ทางเดินของใคร

 

ของมัน

และฉันกับเธอ

จะไปด้วยกัน

ขี่ไปพร้อมกัน

 

จักรยานสีแดง

 

เหมือนจักรยาน

ขี่เองไม่มี

ใครมา ลากไป

 

ทางเดินของใคร

 

ของมัน

 

และฉันกับเธอ

 

จะไปด้วยกัน

 

ขี่ไปพร้อมกัน

 

จักรยานสีแดง

 

เหมือนฉันกับเธอ

 

เหมือนจักรยาน

 

เหมือนจักรยาน

ขี่เองไม่มี

 

ใครมา ลากไป

 

ทางเดินของใคร

ของมัน

 

และฉันกับเธอ

 

จะไปด้วยกัน

 

ขี่ไปพร้อมกัน

 

จักรยานสีแดง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***