ฉันอยู่ตรงนี้

ลานนา คัมมินส์, ปู Blackhead6 ต.ค. 2011

เนื้อเพลง

ฉันอยู่ตรงนี้ - ลานนา คัมมินส์ (Lanna Commins)/ปู Blackhead (Poo Blackhead)

Written by:อาทิตย์ สาระจูฑะ/อานนท์ สายแสงจันทร์

(ปู) จะอยู่ตรงนี้ถ้าเธอต้องการ

 

ถ้าเผื่อทางนั้นทำเธอหมอง หม่น

 

เห็นเธอเสียความรู้สึก

 

ฉันที่รักเธอกว่าทุกคน

 

ก็เสียใจ หากคำว่ารัก

 

มันร้าย กับเธอมากไป

 

บอกมาได้ไหม

 

ให้ฉัน ช่วยซับน้ำตา

 

ส่งใจช้ำช้ำของเธอมา

 

ฉันจะรักษามันด้วยรักจริง

 

(ลานนา) ไม่ได้เคยคิดจะแทนที่ใคร

 

แต่ถ้าคนไหนทำเธอทุกข์ ทน

 

(ปู) ฉันคนนี้ก็มีสิทธิ์

 

(ปู/ลานนา) ฉันก็รักเธออยู่ทั้งคน

 

หมดทั้งใจ หากคำว่ารัก

 

มันร้าย กับเธอมากไป

 

บอกมาได้ไหม

 

ให้ฉันช่วยซับน้ำตา

(ปู) ส่งใจช้ำช้ำของเธอมา

 

(ปู/ลานนา) ฉันจะรักษา

 

มันด้วยรักจริง

 

ด้วยหัวใจ ที่เหมือนเดิม

 

(ปู/ลานนา) หากคำว่ารัก

 

มันร้าย กับเธอ มากไป

 

บอกมาได้ไหม

 

ให้ฉัน ช่วยซับ น้ำตา

 

(ปู) ส่งใจช้ำช้ำของเธอมา

 

ฉันจะรักษามันด้วยรักจริง

 

(ปู/ลานนา) หากคำว่ารัก

 

มันร้าย กับเธอมากไป

 

บอกมาได้ไหม

 

ให้ฉัน ช่วยซับน้ำตา

 

(ปู) ส่งใจช้ำช้ำของเธอมา

 

ฉันจะรักษามันด้วยรักจริง

 

(ปู/ลานนา) ด้วยหัวใจ ที่เหมือนเดิม

 

ถ้าเธอมีน้ำตา

 

ถ้าเธอต้องช้ำใจ

 

ฉันอยู่ตรงนี้

 

ฉันจะอยู่ตรงนี้

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***