คนล่าฝัน

Mon Pleang Carabao25 เม.ย. 2007

เนื้อเพลง

Kon Lar Fun - Mon Pleang Carabao

Written by:Yuenyong Op

 

แสงตะวันเพิ่งจะโผ่ล

พ้นขอบฟ้า

มีเวลาให้คนเรา

อีกมากมาย

 

พาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมาย

ถึงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย

ก็น่าลอง

 

มองดูฟ้า

ฝูงนกกาเที่ยวหากิน

 

ไปยังถิ่นแดนไกลสุดสายตา

 

เหมือนย้ำเตือนว่าชีวิต

ล้วนเกิดมา

แสวงหาต่อสู้และดิ้นรน

 

คนเป็นคนย่อมปะปนด้วยชั่วดี

 

ในศักดิ์ศรีมีทั้งจนและร่ำรวย

 

มีความรักเป็นเรื่องราวอันสดสวย

ความผิดหวังเป็นแค่เรื่องธรรมดา

 

ฟ้าเบื้องบนน้ำเบื้องล่างดินขวางหน้า

ข้ามไปเถิดไขว่คว้าความใฝ่ฝัน

 

มีชีวิตเกิดมาแค่

ครั้งเดียวเท่านั้น

อย่าปล่อยมันซังกะตายไปวันๆ

 

โอ้ ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ

 

มีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆ กัน

 

แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน

อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ

 

แม้ในข้างคืนเดือนดาวอันมืดมิด

ยังมีสิทธิ์คิดฝันอันเฉิดฉาย

 

ดุจแสงเทียนนำทางสว่างไกล

ดุจหิ่งห้อยพร่างพรายในค่ำคืน

 

ยืนเดียวดายในความกลัว

หลอกตัวเอง

เท่ากับเร่งรัดไปสู่ความล้มเหลว

 

ยังมิทันได้ลงมือทำดีเลว

กลับถูกเปลวไฟความกลัวเผาตัวตน

 

แผ่นฟ้ากว้าง เขาสูงใหญ่ยังเคยข้าม

ฝันงดงามถามหน่อยเคยข้ามไหม

 

ไปยังฝั่งที่ตั้งฝันอันแสนไกล

แต่สุดท้ายก็ได้ฝันนั้นมาครอง

 

ลองดูเลยเกิดมาเป็นคนล่าฝัน

มีรางวัลฝันใฝ่ให้ใฝ่ฝัน

 

มีชีวิตเกิดมาแค่ ครั้งเดียวเท่านั้น

อย่าปล่อยมันซังกะตายไปวันๆ

 

โอ้ ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ

 

มีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆ กัน

 

แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน

อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ

 

แสงตะวันเพิ่งจะโผ่ลพ้นขอบฟ้า

มีเวลาให้คนเราอีกมากมาย

 

พาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมาย

 

ถึงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายก็น่าลอง

 

ลองดูเลยเกิดมาเป็นคนล่าฝัน

มีรางวัลฝันใฝ่ให้ใฝ่ฝัน

 

มีชีวิตเกิดมาแค่

ครั้งเดียวเท่านั้น

อย่าปล่อยมันซังกะตายไปวันๆ

 

โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะ แยะ

มีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆกัน

 

แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน

อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ

 

โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะ แยะ

มีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆกัน

 

แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน

อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***