เนื้อเพลง

อยากเด็ก (Yak Dek) - นครินทร์ กิ่งศักดิ์ (Nakarin Kingsak)

ไม่เข้าใจตอนที่เรา

ยังเป็นเด็กชาย

 

สุขเหลือเกิน

เรื่องราวมากมาย

 

วันทั้งวันไม่เคย

 

ต้องคิดอะไร

 

แล้วเมื่อโต

โธ่ทั้งเราทำไมอ่อนล้า

เบื่อเรื่องราว

วุ่นวายหนักหนา

ใหญ่ขึ้นมา

ต้องเจอแต่เรื่องเลวๆ

 

คิดแล้วท้อยิ่งแก่ยิ่งฝ่อ

 

ต่อไปจะเป็นยังไง

 

ทุกๆเช้า

ที่ตื่นขึ้นใหม่ก็แก่ลง

 

เรื่องร้ายๆ

 

ที่เกิดขึ้นใหม่

จิตใจมันคอยจะหลง

 

ฉันไม่รู้

ว่าควรจะลงโทษใคร

 

อยากกลับไป

 

เป็นเด็กน้อย

คอยแบมือ

ขอพ่อขอแม่

 

มีความสุขแท้

ไม่ต้องตอแหลใคร

 

ยิ่งแก่ลง

ก็ยิ่งหลงทางเดิน

 

ที่คิดว่าต้องไป

 

กลัววันสุดท้าย

กลายเป็นคนหลงทาง

 

ไม่เข้าใจ

ตอนที่เรายังเป็นเด็กชาย

สุขเหลือเกิน

เรื่องราวมากมาย

วันทั้งวัน

ไม่เคยต้องคิดอะไร

 

แล้วเมื่อโต

โธ่ทั้งเราทำไมอ่อนล้า

เบื่อเรื่องราว

วุ่นวายหนักหนา

ใหญ่ขึ้นมา

ต้องเจอแต่เรื่องเลวๆ

 

คิดแล้วท้อ

ยิ่งแก่ยิ่งฝ่อ

ต่อไปจะเป็นยังไง

 

ทุกๆเช้า

ที่ตื่นขึ้นใหม่ก็แก่ลง

 

เรื่องร้ายๆ

ก้เกิดขึ้นใหม่

จิตใจมันคอยจะหลง

 

ฉันไม่รู้

ว่าควรจะลงโทษใคร

 

อยากกลับไปเป็นเด็กน้อย

คอยแบมือขอพ่อขอแม่

 

มีความสุขแท้

ไม่ต้องตอแหลใคร

 

ยิ่งแก่ลงก็ยิ่งหลงทางเดิน

ที่คิดว่าต้องไป

 

กลัววันสุดท้าย

กลายเป็นคนหลงทาง

 

อยากกลับไปเป็นเด็กน้อย

คอยแบมือขอพ่อขอแม่

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***