ขีดทางด้วยตัวเธอเอง

ปาน ธนพร, Fourth, เปียโน The Sis19 ม.ค. 2004

เนื้อเพลง

เพลง: ขีดทางด้วยตัวเธอเอง

ศิลปิน: ปาน ธนพร Fourth เปียโน The Sis

 

มัวแต่มองเขามัวแต่รอเขา

มัวแต่ตามเขาเดี๋ยวไม่ทันหรอก

มัวแต่กันเขาทำอะไรไม่ทำ

มัวแต่อิจฉามัวแต่รอฟ้า

มัวแต่อ่อนล้าเสียเวลาเปล่า

มัวแต่งอนเง้ารู้ตัวเองบ้างไหม

ไม่มีใครที่เสียที่เสียน่ะคือเธอเอง

 

แต่ละคนก็ต่างกันไป

เธอมีทางของตัวเอง

จะเลี้ยวซ้ายหรือจะเลี้ยวขวา

เธอก็ควรขีดทางด้วยตัวเธอเอง

 

มัวแต่มองเขามัวแต่รอเขา

มัวแต่ตามเขาเดี๋ยวไม่ทันหรอก

มัวแต่กันเขาทำอะไรไม่ทำ

มัวแต่อิจฉามัวแต่รอฟ้า

มัวแต่อ่อนล้าเสียเวลาเปล่า

มัวแต่งอนเง้ารู้ตัวเองบ้างไหม

ไม่มีใครที่เสียที่เสียน่ะคือเธอเอง

 

แต่ละคนไม่ต่างกันเลย

มือและเท้าก็เท่ากัน

หากมีทางที่เธอนั้นฝัน

เธอต้องลองฝ่าฟันไม่ต้องกลัวใคร

 

มัวแต่มองเขามัวแต่รอเขา

มัวแต่ตามเขาเดี๋ยวไม่ทันหรอก

มัวแต่กันเขาทำอะไรไม่ทำ

มัวแต่อิจฉามัวแต่รอฟ้า

มัวแต่อ่อนล้าเสียเวลาเปล่า

มัวแต่งอนเง้ารู้ตัวเองบ้างไหม

ไม่มีใครที่เสียที่เสียน่ะคือเธอเอง

 

ทำวันนี้ให้ดีวันพรุ่งนี้ก็ดีเอง

อย่าเป็นคนคนเดิมที่คอยทำลายตัวเอง

 

ทำวันนี้ให้ดีวันพรุ่งนี้ก็ดีเอง

อย่าเป็นคนคนเดิมที่คอยทำลายตัวเอง

 

มัวแต่มองเขามัวแต่รอเขา

มัวแต่ตามเขาเดี๋ยวไม่ทันหรอก

มัวแต่กันเขาทำอะไรไม่ทำ

มัวแต่อิจฉามัวแต่รอฟ้า

มัวแต่อ่อนล้าเสียเวลาเปล่า

มัวแต่งอนเง้ารู้ตัวเองบ้างไหม

ไม่มีใครที่เสียที่เสียน่ะคือเธอเอง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***