เนื้อเพลง

หลบไป - พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง (彭拍·瓦奇拉班桌)

Written by:Onpa Music

มีทางอีกเป็นร้อยที่ควรจะไป

 

ยังมีอีกหลากหลาย

ให้รู้ให้ได้ลอง

 

ก็เห็นอยู่ชัดเจน

 

แต่คงต้องยกเว้น

ห้ามเดินมาทางนี้

 

เพราะทางนี้

ไม่ค่อยจะมีที่ว่างพอ

 

และทางนี้

 

เขาว่ามีคนจองแล้ว

 

ก็ต้องขอให้เดินหลบไป

 

มันเป็นทางของใครของมัน

 

ถ้าจะคิดซ้ำรอยของกัน

 

ก็คงต้องตาย

 

รีบถอยไปได้โปรด

ขอโทษที

 

มีคนอีกเป็นล้าน

ที่ควรจะมอง

 

ยังมีให้จับจอง

ให้รักให้สนใจ

 

ก็ลองไปค้นดู

 

แต่ควร

จะต้องรู้ว่าไม่ใช่คนนี้

 

เพราะคนนี้

ก็ไม่ต้องการจะพบใคร

 

และคนนี้

 

เขาว่ามีคนจองแล้ว

 

ก็ต้องขอให้เดินหลบไป

 

มันเป็นทางของใครของมัน

 

ถ้าจะคิดซ้ำรอยของกัน

 

ก็คงต้องตาย

 

รีบถอยไปได้โปรด

ขอโทษที

 

เพราะคนนี้

 

ก็ไม่ต้องการจะพบใคร

 

และคนนี้

 

เขาว่ามีคนจองแล้ว

 

ก็ต้องขอให้เดินหลบไป

 

มันเป็นทางของใครของมัน

 

ถ้าจะคิดซ้ำรอยของกัน

 

ก็คงต้องตาย

 

รีบถอยไปได้โปรด

ขอโทษที

ขอให้เดินหลบไป

 

มันเป็นทางของใครของมัน

 

ถ้าจะคิดซ้ำรอยของกัน

 

ก็คงต้องตาย

 

รีบถอยไปได้โปรด

ขอโทษที

ให้เดินหลบไป

 

มันเป็นทางของใครของมัน

 

ถ้าจะคิดซ้ำรอยของกัน

 

ก็คงต้องตาย

 

รีบถอยไปได้โปรด

 

ขอโทษที

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***