น้ำลงเดือนยี่

สายัณห์ สัญญา29 ส.ค. 2018

เนื้อเพลง

 

น้ำลงเดือนยี่ - สายัณห์ สัญญา

Written by:Ocean Media

 

ย่างเดือนสิบเอ็ด

 

น้ำเริ่มไหลนอง

 

พอเดือนสิบสอง

 

น้ำในคลองก็เริ่มจะทรง

 

ครั้นถึงเดือนยี่

 

น้ำก็ลี่ไหลลงไหลลง

 

ตกเดือนสามแล้วน้ำก็คง

 

แห้งขอดตลอดลำคลอง

 

เมื่อเดือนสิบเอ็ด

 

น้องให้สัญญา

 

ชวนพี่มาหา

 

หมั้นขวัญตาในเดือนสิบสอง

 

พี่เตรียมขันหมาก

 

ทั้งรับปากไว้จะซื้อทอง

 

แต่ความหวังของพี่มันต้อง

 

พังทลายเหมือนสายฟ้าผ่า

 

เพราะว่าเดือนยี่

 

ได้ข่าวน้องมีแฟนใหม่

 

โธ่เอ๋ยน้ำใจ

 

หนอใจสาวชาวบ้านนา

 

ช่างเป็นไปได้

 

ดั่งสายน้ำเจ้าพระยา

 

พอถึงเดือนสี่เดือนห้า

 

ลำเจ้าพระยาก็แห้งลง

 

เมื่อเดือนสิบเอ็ด

 

น้ำเริ่มไหลนอง

 

เพ็ญเดือนสิบสอง

 

พี่และน้องร่วมลอยกระทง

 

แล้วใยเดือนยี่

 

น้องของพี่รักเริ่มถอยลง

 

เหตุไฉนน้ำใจอนงค์

 

ไหลถอยลง

 

เหมือนน้ำเดือนยี่

 

เพราะว่าเดือนยี่

 

ได้ข่าวน้องมีแฟนใหม่

 

โธ่เอ๋ยน้ำใจ

 

หนอใจสาวชาวบ้านนา

 

ช่างเป็นไปได้

 

ดั่งสายน้ำเจ้าพระยา

 

พอถึงเดือนสี่เดือนห้า

 

ลำเจ้าพระยาก็แห้งลง

 

เมื่อเดือนสิบเอ็ด

 

น้ำเริ่มไหลนอง

 

เพ็ญเดือนสิบสอง

 

พี่และน้องร่วมลอยกระทง

 

แล้วใยเดือนยี่

 

น้องของพี่รักเริ่มถอยลง

 

เหตุไฉนน้ำใจอนงค์

 

ไหลถอยลง

 

เหมือนน้ำเดือนยี่

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***