สนามอารมณ์

อรวี สัจจานนท์30 พ.ย. 2000

เนื้อเพลง

เพลง: สนามอารมณ์

ศิลปิน: อรวี สัจจานนท์

 

อย่าเห็นฉันเป็นสนามอารมณ์

หลอกชิดหลอกเชยหลอกชื่นหลอกชม

หลอกฉันจนตรมใจตาย

ฉันกลัวเหลือเกิน

กลัวรักจะต้องร้องไห้

กลัวรักจะต้องหมองไหม้

กลัวรักจะกลายชอกช้ำ

อย่าเห็นฉันเป็นสนามประลอง

ฝากรักฝากใคร่ฝากใจใฝ่จอง

ฝากรักทดลองลวงคำ

ฉันกลัวแล้วเอย

กลัวรักจะต้องควรญคร่ำ

กลัวรักจะต้องกลืนกล้ำ

กลัวรักแกล้งทำหลอกลวง

เพียงเห็นเธอเป็นที่พักใจ

มินานเธอก็ผลักไส

จุดสุดท้ายน้ำตาร่วง

ปล่อยให้ฉันเอกาว้าเหว่ในทรวง

โดยไม่ยอมรับทราบทั้งปวง

นี่คือรักลวงหรือไร

อย่าเห็นฉันเป็นสนามบำเรอ

แกล้งรักฝากคำแกล้งทำอยากเจอ

แกล้งหวังบำเรอทำไม

เสียดายเหลือเกิน

ความรักที่เธอเคยให้

ความรักที่เราเคยได้

ความรักที่ไม่แน่นอน

อย่าเห็นฉันเป็นสนามบำเรอ

แกล้งรักฝากคำแกล้งทำอยากเจอ

แกล้งหวังบำเรอทำไม

เสียดายเหลือเกิน

ความรักที่เธอเคยให้

ความรักที่เราเคยได้

ความรักที่ไม่แน่นอน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***