ปิดประตู

กรพินธุ์17 พ.ค. 1999
JOOX

ไม่มีข้อมูลเนื้อร้อง